www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang b́a

 • Thích Viên Giác & Thích Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hành Khúc

 • Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chân dung

 • Ḥa Thượng Thích Tịch Tràng
 • chân dung
  tiểu sử
  một vài h́nh ảnh
 • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
 • Bài Minh
  câu đối
 • Giác Tâm
 • Nhớ Thầy
 • Thích Thiện Hiền
 • Hồi Kư về HT Thích Đức Nhuận
  Tâm T́nh Linh Sơn
  Cúng Thầy
  Ngủ Quên
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoài Thu Tử Lê Văn Long
 • Linh Sơn Ngày Về
  Linh Sơn 12 tháng nhớ
 • Nguyên Kim
 • Nén Hương Tưởng Niệm
 • Tâm Nhiên
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mái chùa xưa
  Thế Tôn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn ngh́n năm
  vườn mây trắng
 • Lê Mạnh Thát
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tát Thích Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   

   

   

  仰 之 高 奚 生 歟 滅 歟 彷 彿 空 堂 瘦 鶴
  -«Ngưỡng chi cao hề sanh dư diệt dư phưởng phất không đường sấu hạc»;
  垂 之 切 矣 戒 也 訓 也 俳 佪 暮 影 遺 音
  -«Thùy chi thiết hỷ giới dă huấn dă bồi hồi mộ ảnh di âm».
  *Thượng tọa Thích Quảng Hạnh dịch thơ:
  - Hạc gầy nơi nhà vắng
  phảng phất bóng h́nh xưa,
  trông lên càng tôn kính.
  - Dư âm trong bóng chiều
  bồi hồi lời dạy dỗ,
  ban xuống cả công lao.