www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang b́a

 • Thích Viên Giác & Thích Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hành Khúc

 • Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chân dung

 • Ḥa Thượng Thích Tịch Tràng
 • chân dung
  tiểu sử
  một vài h́nh ảnh
 • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
 • Bài Minh
  câu đối
 • Giác Tâm
 • Nhớ Thầy
 • Thích Thiện Hiền
 • Hồi Kư về HT Thích Đức Nhuận
  Tâm T́nh Linh Sơn
  Cúng Thầy
  Ngủ Quên
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoài Thu Tử Lê Văn Long
 • Linh Sơn Ngày Về
  Linh Sơn 12 tháng nhớ
 • Nguyên Kim
 • Nén Hương Tưởng Niệm
 • Tâm Nhiên
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mái chùa xưa
  Thế Tôn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn ngh́n năm
  vườn mây trắng
 • Lê Mạnh Thát
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tát Thích Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   

   

  THẾ TÔN CA


  Lâm Tỳ Ni vườn hoa kỳ diệu quá
  Đóa vô ưu bừng trổ ngát hương ḷng
  Đại sự nhân duyên về thị hiện
  Gót sen hồng qua bảy bước dung thông
  Dù tuyệt đỉnh vinh quang xem như rác
  Sáu năm đi khổ hạnh chốn lâm tuyền
  Một hôm vũ trụ nghe bùng vỡ
  Sáng ngời ra chứng ngộ pháp vô sanh
  Là thấy được bản lai diện mục
  Của chính ḿnh vốn sẵn có thiên thâu
  Tất cả chúng sinh đều phật tánh
  Cùng như nhiên huyền diệu chiếu nhiệm mầu
  Từ muôn thuở đă đầy đủ hết
  Cả ba ngh́n thế giới ở trong tâm
  Tâm Phật bất sinh vô sở đắc
  Thầm nhận thôi mà ḥa khúc cung cầm


  Tâm Nhiên