www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang b́a

 • Thích Viên Giác & Thích Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hành Khúc

 • Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chân dung

 • Ḥa Thượng Thích Tịch Tràng
 • chân dung
  tiểu sử
  một vài h́nh ảnh
 • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
 • Bài Minh
  câu đối
 • Giác Tâm
 • Nhớ Thầy
 • Thích Thiện Hiền
 • Hồi Kư về HT Thích Đức Nhuận
  Tâm T́nh Linh Sơn
  Cúng Thầy
  Ngủ Quên
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoài Thu Tử Lê Văn Long
 • Linh Sơn Ngày Về
  Linh Sơn 12 tháng nhớ
 • Nguyên Kim
 • Nén Hương Tưởng Niệm
 • Tâm Nhiên
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mái chùa xưa
  Thế Tôn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn ngh́n năm
  vườn mây trắng
 • Lê Mạnh Thát
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tát Thích Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   


  TIỂU SỬ CỐ H̉A THƯỢNG THƯỢNG TỊCH HẠ TRÀNG
  TRÚ TR̀ ĐỜI THỨ VII TỔ Đ̀NH LINH SƠN


  Ḥa thượng họ Hồ, húy Thăng, pháp danh Tâm Thanh, hiệu Tịch Tràng. Ngài sanh năm Kỷ Dậu (1909), tại làng Lỗ Giáng, xă Cẩm Lệ, huyện Ḥa Vang, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là cụ Hồ Tưởng - thường gọi là cụ Cửu Đẩu - tinh thông nho học, làm quan Cửu phẩm Văn Giai; thân mẫu là cụ Phạm Thị Liên.

  Thời thơ ấu, Ngài được song thân chăm lo giáo dưỡng rất chu đáo, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề học vấn, nhờ vậy năm 20 tuổi Ngài thi đỗ bằng Thành Chung và được bổ nhiệm dạy học tại trường Pháp-Việt ở Tây Hồ (nay là trường PTCS Trưng Vương, Tp. Đà Nẵng). Ngoài thời giờ dạy học ra, Ngài c̣n tinh chuyên nghiên cứu giáo lư nhà Phật và am hiểu một cách tường tận. Khi phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung do Quốc sư Phước Huệ khởi xướng Ngài đến chùa Trúc Lâm (Huế) xin thọ Tam quy, Ngũ giới với Ḥa thượng Giác Tiên, được Ḥa thượng cho Pháp danh là Tâm Thanh. Vốn được thấm nhuần giáo lư nhà Phật, nhận thức được sự mong manh giả tạm của kiếp nhân sinh... Nên đến năm Mậu Dần (1938), Ngài lặng lẽ từ giă gia đ́nh, quyết chí xuất gia cầu Đạo. Trên đường du phương học đạo, Ngài qua Cao Miên (Campuchia), tại đây Ngài được hội kiến Ḥa thượng Thích Quảng Đức, thật là một cơ duyên hy hữu khiến Ngài hoan hỷ phấn chấn vô cùng.

  Năm 1939, khi nghe tin Thiền sư Minh Tịnh (húy Nhẫn Tế) vừa du học từ Tây Tạng về, Ngài liền t́m đến chùa Thiên Chơn tại Thủ Dầu Một, tỉnh B́nh Dương để xin thọ giáo với Thiền sư, được Thiền sư ấn chứng và ban cho Ngài pháp hiệu là Tịch Tràng. Đồng liêu với Ngài là 3 vị sư huynh: Viên Chiếu, Tịch Chiếu và Thường Chiếu.

  Năm 1941, Ḥa thượng Quảng Đức thường về chùa Thiên Chơn đàm đạo với Thiền sư Minh Tịnh. Tại đây Ḥa thượng gặp Ngài, biết là pháp khí có thể làm rường cột cho Phật Pháp mai sau nên mời Ngài về Vạn giă, tỉnh Khánh ḥa để đảm nhận trọng trách Trú tŕ ngôi Tổ đ́nh Linh sơn mà Ḥa thượng đang gánh vác. Nhận ủy thác của Ḥa thượng Quảng Đức, Ngài về Tổ đ́nh Linh sơn để chu toàn sứ mệnh “Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh”, “ Kế thế truyền đăng tục diệm”. Nơi đây non nước hữu t́nh, cảnh Phật trang nghiêm khiến ḷng xúc động nên Ngài cảm khái bài thơ sau đây:


  «Ngàn năm mới gặp cảnh chùa này,
  Cây che tàng lọng giữa trời xây.
  Cảm ứng Từ Bi thương mấy độ,
  Thỏa ḷng mong ước bấy lâu nay.
  Am tranh khuya sớm nhang đèn, lạy,
  Dưa muối chiều hôm dạ thảo ngay.
  Kinh Kha sông Dịch không quay lại,
  Phăng dấu t́m trâu đáp nghĩa Thầy».


  Cuối năm 1945, chiến tranh Việt-Pháp lại bùng nổ, làm cho nhân dân hết sức thống khổ lầm than. Do đó, dân làng khắp nơi trong quận quy tụ về xung quanh chùa để nương tựa. Nhờ sự hộ tŕ của Tam Bảo, cũng như đức độ của Ngài mà mọi người được yên ổn. Dần dần Ngài đă cảm hóa họ phát tâm thọ tŕ Tam quy, Ngũ giới trở thành Phật tử tại gia- hộ tŕ Tam Bảo.

  Năm 1954, Ngài khởi công xây dựng Ngôi Chánh điện (do Ḥa Thượng Thích Quảng Đức trú tŕ đời thứ 6 Tổ đ́nh Linh sơn đặt viên đá đầu tiên). Đến năm 1956 công tŕnh xây dựng Ngôi Chánh điện được hoàn thành và Ngài đă tổ chức lễ khánh thành rất trọng thể. Sau đó, Ngài tiếp tục xây dựng Đông lang và Tây lang. Công cuộc kiến thiết ngôi Tổ đ́nh đến đây tạm hoàn tất. Từ đó, Ngài tập trung vào vấn đề tu tập và tiếp Tăng độ Chúng. Hằng ngày ngoài sáu thời lễ bái ra, Ngài c̣n dạy cho Tăng chúng tu học. Mỗi năm đến mùa An cư-Kiết hạ, chư Tăng khắp nơi quy tụ về trụ xứ nầy tu học rất đông dưới sự hướng dẫn của Ngài.

  Năm 1960, sự kỳ thị Tôn giáo của chế độ Ngô Đ́nh Diệm khiến cho tăng ni và tín đồ vô cùng điêu đứng khổ sở. Bản thân ngài cũng bị tay sai của nhà cầm quyền đương thời đe dọa, ám hại... nhưng đức độ của Ngài không những tự ḿnh tránh khỏi tai họa, ngược lại c̣n cảm hóa họ trở về quy hướng Tam bảo. V́ thế, uy đức của Ngài ngày càng vang rộng. Trước đó cũng như trong thời gian này, c̣n có quí Ngài như: Ḥa thượng Thích Hưng Từ, Ḥa thượng Thích Vĩnh Thọ, Ḥa thượng Thích Viên Giác, Ḥa thượng Thích Chơn Không, Ḥa Thượng Thích Giải An, Ḥa thượng Thích Trí Châu ... ở các tỉnh Miền ngoài vào để cùng Ngài hoằng dương Phật Pháp tại nơi đây.

  Năm 1964, khi GHPGVNTN ra đời Ngài được cử làm Chánh Đại Diện GHPHVNTN quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ḥa, và được lưu nhiệm cho đến ngày Ngài Viên tịch.

  Năm 1970, Ngài được Ḥa thượng Thích Trí Thủ mời thỉnh giảng lớp Chuyên Khoa Phật học tại Phật học Viện Trung Phần Hải Đức-Nha Trang.

  Năm 1972, Ngài mở Giới đàn Sa Di, Bồ Tát tại gia và Thập Thiện, dưới sự chứng minh kiêm Ḥa thượng Đường đầu là thượng Trí hạ Thủ.

  Năm 1973, Đại Giới Đàn Phước Huệ tại Chùa Hải Đức-Nha Trang, Ngài được cung thỉnh làm Đệ Tam Tôn Chứng.

  Về sau, tuy tuổi già sức yếu nhưng hằng ngày Ngài vẫn hướng dẫn cho Tăng Chúng hành tŕ trong các thời khóa lễ. Ngoài ra, mỗi ngày Ngài c̣n lễ sám Hồng Danh Vạn Phật và luôn luôn khi đi đứng, lúc nằm ngồi Ngài đều niệm Phật, tràng hạt không rời tay.

  Sứ mệnh thành, hạnh nguyện măn. Trước khi từ biệt cơi trần để vào cơi Niết Bàn Tịch Tịnh, Ngài gọi đồ chúng lại dạy lời cuối cùng được thể hiện bằng bài kệ như sau:


  «Hơn, thua, phải, trái biết bao là!
  Xét nét tu hành giữ lấy ta,
  Tâm để rỗng không, thường nhẫn nhục,
  Muôn phiền năo chướng cũng tiêu ma».

  Sau đó, Ngài an nhiên thâu thần thị tịch. Thượng tọa Tuệ Sĩ cảm khích ân đức của Ngài mà viết câu đối kính điếu đầy thiền vị như sau:


  仰 之 高 奚 生 歟 滅 歟 彷 彿 空 堂 瘦 鶴
  -«Ngưỡng chi cao hề sanh dư diệt dư phưởng phất không đường sấu hạc»;
  垂 之 切 矣 戒 也 訓 也 俳 佪 暮 影 遺 音
  -«Thùy chi thiết hỷ giới dă huấn dă bồi hồi mộ ảnh di âm».


  Tạm dịch:
  Trông lên cao hề! Sống ư, chết ư? Thấp thoáng hạc gầy nơi cửa Phật.
  Nh́n lại gần hề! Răn chăng, dạy chăng? Ngậm ngùi giọng cũ lúc hoàng hôn.

  Ngài an nhiên thị tịch vào lúc 12 giờ, ngày 24 tháng 5 năm Bính Th́n (1976), hưởng thọ 68 tuổi.


  NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ, LINH SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG TRÚ TR̀, HÚY THƯỢNG TÂM HẠ THANH HIỆU TỊCH TRÀNG H̉A THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ NHĂ GIÁM.