www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang ba

 • Thch Vin Gic & Thch Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hnh Khc

 • Ha Thượng Thch Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chn dung

 • Ha Thượng Thch Tịch Trng
 • chn dung
  tiểu sử
  một vi hnh ảnh
 • Thượng Tọa Thch Tuệ Sỹ
 • Bi Minh
  cu đối
 • Gic Tm
 • Nhớ Thầy
 • Thch Thiện Hiền
 • Hồi K về HT Thch Đức Nhuận
  Tm Tnh Linh Sơn
  Cng Thầy
  Ngủ Qun
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoi Thu Tử L Văn Long
 • Linh Sơn Ngy Về
  Linh Sơn 12 thng nhớ
 • Nguyn Kim
 • Nn Hương Tưởng Niệm
 • Tm Nhin
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mi cha xưa
  Thế Tn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn nghn năm
  vườn my trắng
 • L Mạnh Tht
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tt Thch Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   


   

  MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TT QUẢNG ĐỨC
  TR SIU - L MẠNH THT

  Chương I

  Mười bốn văn kiện về bồ tt Quảng Đức

  Như ta đ biết, bồ tt Quảng Đức sinh tại thn Hội Khnh, x Vạn Khnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khnh Ho vo năm Đinh Dậu (1897), sau đ được cậu ruột mnh l thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thm (1865-1921) đem về nui cho xuất gia đ đặt php danh l Thị Thủy, php tự l Hạnh Php v php hiệu l Quảng Đức. Trong đợt điều tra điền d ma h năm 2005, được sự gip đỡ v cung cấp của đại đức Thch Như Hoằng tr tr cha Thin Tứ ở Ni Đất thuộc lng Mỹ Trạch, x Ninh H, huyện Ninh Ho, tỉnh Khnh Ho, chng ti đ thu thập được một số tư liệu lin hệ đến hoạt động Phật gio của bồ tt Quảng Đức trong nửa đầu thế kỷ XX tại vng Vạn Ninh cng tổ đnh Long Sơn, nơi bồ tt Quảng Đức xuất gia v sau đ lm tri sự v tổ đnh Linh Sơn, nơi Bồ Tt kế thế lm tr tr vo những năm 1939-1945. Nhn đy, cho php ti cm ơn đại đức Như Hoằng đ hết lng gip đỡ v cung cấp cc ti liệu lin quan đến bồ tt Quảng Đức v tổ đnh Linh Sơn tại Vạn Ninh.
  Về mười bốn văn kiện lin hệ đến bồ tt Quảng Đức, chng ti lần lượt dịch nghĩa ton bộ chng tuần tự từ thời điểm sớm nhất cho đến muộn nhất v đnh số theo thứ tự thời điểm ra đời của chng từ 1 đến 14.

  1. Văn kiện ngy 25 thng 4 năm Bảo Đại thứ 8 (1933)
  Khổ 15.5 x 28 gồm 2 tờ giấy bổi đng lại bằng chỉ giấy bổi. Ton bộ viết bằng chữ Nho. Chỉ c lời ph của một thủ trưởng (chef de poste) viết bằng bt sắt mực tm. Giữa 2 tờ c đng dấu gip lai của x Phước Thuận v dấu triện của phủ Ninh Ho.
  Bần tăng cha Thin n x Phước Thuận tổng Phước Khim phủ Ninh Ho hiệu Quảng Đức ci đầu trnh xin thương xt ph lm bằng cho php bần tăng lạc thnh cha Phật sự việc như sau:
  Năm trước bần tăng c lng thnh, thầm nguyện tu tạo cửa ng, đc vẽ tượng Phật, mọi việc đ hon tất. Nay ho l bổn x v bần tăng đều chọn giờ Thn ngy 26 thng ny thiết trai, lập đn, đnh trống, thỉnh chung, mỗi lễ cẩn thận đầy đủ trai giới sm hối, để đền trả cng ơn của Phật tổ. Đến giờ Ngọ ngy 28 th lễ hon mn.
  Bần tăng đến bo r cho ho l sở tại k nhận, rồi bo r cho chnh ph ở trong tổng k nhận sự thật, nhưng cn trộm sợ khng c bằng chứng, chẳng dm tự tiện. V thế, ci xin quan phủ đường đại nhn cc hạ xt thương, ph chữ cho php bần tăng trả ơn Phật tổ. Mun ngn trng cậy. Nay ci đầu trnh
  Ngy 25 thng 4 năm Bảo Đại thứ 8 (1933) (c đng dấu Ninh Ho phủ ấn v 6 con tem Indochine francais dn hai bn dấu)
  Chnh tổng Nguyễn Lin k (c đng dấu của tổng Phước Khim)
  Ph tổng Nguyễn Mộc Phỏng k
  Tng bt phẩm đội trưởng V Văn Đạt thủ k
  Đại ho L Đm thủ k
  L trưởng Nguyễn Sanh k (c đng dấu của x Phước Thuận)
  Tộc biểu Nguyễn Nhượng thủ k
  Lo nhiu L Mưu thủ k
  Tộc biểu L Giảng thủ k
  Tộc biểu Đỗ U (c lăn dấu tay)
  Tộc biểu Hong Huề thủ k
  Tộc biểu Bi Thậm thủ k
  Tộc biểu Dương Lang (c lăn dấu tay)
  Tộc biểu Hồ Qua (c lăn dấu tay)
  Tộc biểu Phan Mnh (c lăn dấu tay)
  Tộc biểu Trần Tc (c lăn dấu tay)
  Hương bộ Hong Tri thủ k
  Hương kiểm Nguyễn Huấn thủ k
  Hương bổn Nguyễn Nghĩa thủ k
  Bần tăng cha Thin n hiệu Quảng Đức thủ k

  2. Văn kiện ngy 20 thng 6 năm Bảo Đại thứ 12 (1937)

  Gồm 11 tờ giấy bổi, khổ 14.5 x 2. Trong đ c 2 tờ chp trng nhau v c đng dấu của x Phước Thuận. Chưa r l do cụ thể tại sao lại c một bản chp trng nhau như thế. Đy chắc l để bảo đảm, nếu bản chnh c mất th cn c bản ph. Nội dung l để xin sắc tứ cho cha Thin n. Từ tờ 3 trở đi trn bản danh sch của người k xin đều c ghi tm chữ Khất mng n tứ Thin n tự từ (Đơn xin được sắc tứ cho cha Thin n).

  Bần tăng x Phước Thuận tổng Phước Khim phủ Ninh Ho Lm Văn Tuất hiệu Quảng Đức ci đầu trnh xin mong ơn may được chuyển bẩm sự việc như sau:
  Bần tăng ở thờ Phật cha cổ tch Thin n tại x ấy (do nguyn trước x Phước Đức). Nhưng cha đ vo khoảng năm Minh Mạng (1820-1840) c tr tr Hong Văn Dự php danh Thin Phước ở đấy tu tr. Lần ấy, knh vng một khoảng trong lịnh vua bảo ngy trung nguyn thiết lập đạo trng thủy lục siu độ cho hương hồn cc quan binh trận vong, dng để gip cho ci m được phước, nhn đ nhận được một bức độ điệp do bộ lễ cấp. Sự ưu i của ơn vua, dấu xưa vẫn cn, bn knh sao chp, mong được thưa xin bẩm thỉnh sắc tứ cho cha Thin n. Knh nghĩ bần tăng tự lc ở cha thờ Phật đến nay đ trải qua nhiều năm. Nhn dn cc tổng x thn ln cận phm c ai bị trọng bệnh hiểm nguy, đến cha cầu xin, may nhờ thế m được yn lnh. Điều đ ai cũng điều cng nhận l linh nghiệm, phần lớn thật ra l nhờ đức tổ Thin Phước của bần tăng tu tr từ xưa m để ơn trạch lại.
  Bn dm ci xin quan phủ đường đại nhn cc hạ may được chuyển bẩm, gip cho bần tăng được ơn mưa mc thấm vo, thm sng ngời cho cha chiền. Mun lần trng cậy đức v cng. Nay ci đầu trnh c bao cc x ln cận cng nhận cng với chư sơn k nhận xin ghi vo sau:
  Ngy 20 thng 6 năm Bảo Đại thứ 12 (1937)
  Bổn x đồng k (c đng dấu x Phước Thuận)
  Nguyn tng bt phẩm đội trưởng V Đạt k
  L trưởng Nguyễn Sanh k (c đng dấu x Phước Thuận)
  Miễn sai, Nguyễn Tm thủ k
  Ph tổng dụng Bồi Du thủ k
  Đại ho mục L Đm thủ k
  Hương bộ Huỳnh Tri k
  Hương bộ Nguyễn Mỹ thủ k
  Hương kiểm Huỳnh Kim p chỉ
  Hương mục Nguyễn Đnh T thủ k
  Hương thơ Nguyễn Bch thủ k
  Chư sơn cng nhận như sau:
  Ho thượng cha cổ tch Linh Sơn x Hiền
  Lương hiệu Thin Quang vi k
  Cha cổ tch Thin Bữu x Điềm Tịnh tự l Khng Tang hiệu Nhơn Sanh vi k
  Gio thọ cha cổ tch Long Sơn x Ph Cang l Quảng An vi k
  Ho thượng x l cha cổ tch Kim Ấn x Ph Gia hiệu Vạn Phước vi k
  Tr tr cha cổ tch Linh Quang x Xun Ho (hiệu) Vạn Tr thủ k
  Tr tr cha Thiền Sơn x Trường Lộc hiệu Nhơn Hưng thủ k
  Tr tr cha Vạn Phước x Cung Ho hiệu Nhơn Thị vi k
  Tr tr cha Kim Long x Ph Ho hiệu Nhơn Duệ vi k
  Gio thọ cha Linh Sơn x Tin Du hiệu Nhơn Hoằng thủ k
  Tr tăng cha Phước Long x Phước L hiệu Hoằng Chất k
  Tăng cha Bảo Phước x Hậu Phước hiệu Nhật Chiếu thủ k
  Tăng tr thủ cha Khnh Long x Phước Đa hiệu Phổ Chu vi k
  Tăng tr tr cha Thin Bữu x Mỹ Hợp hiệu Phổ Nhn vi k
  Cha Khnh Long x Long Ho
  Cha Bo n thn Hội Khnh
  Tổng Đồng Trung
  Tổng Thn Thượng
  L trưởng tổng Tu x Phước Sơn tổng Phước Khim k (c đng dấu x Phước Sơn)
  L trưởng Diệp Quang x Vĩnh Ph k (c đng dấu x Vĩnh Ph)
  L trưởng Ng.. x ph Nghĩa k (c đng dấu x Ph Nghĩa)
  Ph tổng tổng Thn Thượng
  Chnh tổng tổng Phước H ngoại (c đng dấu tổng Phước H ngoại)
  Ph tổng tổng Đồng Trung
  Quyền l trưởng Nguyễn Vịnh x Xun Ho tổng Đồng Trung k (c đng dấu x Xun Ho)
  Cửu phẩm l trưởng V An x Phượng Cương tổng Đồng Trung k (c đng dấu x Phượng Cương)
  Viện đại biểu nhn dn tỉnh Khnh Ho
  L trưởng Phạm Xun thn Mỹ Thuận tổng ch Hạ k (c đng dấu x Mỹ Thuận)
  Nguyn tng cửu phẩm b hộ Yết ma cha cổ tch Thin n Lm Văn Tuất hiệu Quảng Đức thủ k
  Người vng lịnh chp thay thuộc x Hiền Lương: Trần Thoả (đệ tử php danh Đồng Minh) vi tự k

  3. Văn kiện ngy 13 thng 3 năm Bảo Đại thứ 15 (1940)

  Gồm 12 tờ giấy bổi, khổ 15 x 26.5, mỗi tờ 2 trang a v b. Giữa cc trang 1b v 2a v 2b v 3a c đng dấu gip lai của x Hiền Lương. Chữ viết bằng bt lng mực Tu, nhưng trong phần phương danh những người cng th c chỗ viết bằng mực xanh hay mực tm của bt sắt. Chổ thị thực của chnh tổng Phạm Minh ở tờ 1b1 cũng viết bằng bt sắt mực xanh.

  Tr tr cha Sắc tứ Linh Sơn hiệu Quảng Đức (v gim tự ) Vin Gic của x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh v xin bo co, lập lời cng việc như sau:
  Điện Phật của bổn cha đ trải nhiều năm. Nay bần tăng thấy điều đ đau lng, khiến bn thnh tm pht nguyện trng tu phạm vũ. Nhưng bổn cha khng c tiền bạc của cải xuất ra. V thế, nay bo r cng với chư sơn thiền đức cng bổn đạo thiện nam tn nữ người hiền con Phật rộng pht lng từ, gip cng tiền bạc nhiều t, nhn đ m sửa sang việc Phật. Bởi đ, ti trnh by đầy đủ cho l ho trong tổng sở tại chứng nhận sự thật, c bao nhiu thiện tn vin chức gip cng, đều liệt k phương danh vo sau đy, để ghi bảng lưu truyền. Xin chc hiện tiền phước thọ tăng long, ngy sau cng ln nước Phật. Nay xin c lời bo co.
  Ngy 13 thng 3 năm Bảo Đại 15 (1940)
  Ngy mồng một thng năm chứng thực: Chnh tổng Phạm Minh k (c đng dấu của tổng Phước Tường nội)
  Tr tr cha Sắc Tứ Linh Sơn hiệu Quảng Đức tự k
  Gim tự hiệu Vin Gic thủ k.
  Bổn x đồng k (c đng dấu của x Hiền Lương)
  Sở tại l trưởng Trần Ứng Long k
  Chnh cửu phẩm đội trưởng Nguyễn Phương thủ k
  Cửu phẩm Nguyễn Trọng Ho thủ k
  Đại ho mục Nguyễn Cng thủ k
  Ph tổng dụng Tạ Văn Khuyến thủ k
  Chnh cữu phẩm đội trưởng Trần Lự cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Tr tr cha cổ tch Khnh Long kim kiểm tăng cc cha huyện nh hiệu Vạn Minh hộ niệm cng tiền 1 đồng
  Đn đầu ha thượng cha sắc tứ Linh Quang x Đa Lạt đạo Đa Lạt tỉnh Đồng Nai thượng hiệu Nhơn Thứ gip cng tiền 10 đồng k tn hiện đ giao
  Đệ tử cha sắc tứ cổ tch Long Sơn l đương dương A x l hiệu Nhơn Thọ hộ niệm cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha sắc tứ cổ tch Long Sơn l Ha thượng gio thọ hiệu V Vi hộ niệm cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Tr tr cha sắc tứ Di Đ l Như Ngọc vng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha sắc tứ Linh Sơn hộ trang Trần Dược php danh Như Quảng cng tiền 50 đồng hiện đ giao
  Tr tr cha Quảng Long hiệu Hoằng Thọ hộ niệm cng tiền hai đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha Cổ tch Linh Sơn hiệu Vin Tịnh phụng hộ niệm
  Đệ tử cha Cổ tch Linh Sơn Như Trung phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha cổ tch Linh Sơn Nha Trang hiệu Hoằng Đạo phụng cng tiền 5 đồng k hiện đ giao
  Đệ tử cha cổ tch Linh Sơn Nha Trang tự Giải Diệu phụng cng tiền 5 đồng k hiện đ giao
  Ha thượng cha sắc tứ Thin Ho Nha Trang hiệu Chn Nguyn phụng cng tiền tu bổ 3 đồng hiện đ giao
  Chủ cha Sắc tứ Hải Đức tệ nạp Bch Khng phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Yết ma cha sắc tứ Hội Phước Nha Trang hiệu Tn Thnh phụng cng tiền 20 đồng
  Linh Phong cổ tự Yết ma Chơn Ho hộ niệm phụng cng thủ k
  Chủ cha cha Bo n ở Hoa Tu hiệu Diệu Đạo phụng cng 2 đồng
  Chnh tổng Nguyễn Diễm x Tn Phước phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Thủ tự cha Long Ho php danh Đồng Sanh phụng cng tiền tu bổ 1 đồng hiện đ giao
  Chủ cha cha sắc tứ Di Đ x Mỹ Đồng V Thị Cầm php danh Như Niệm phụng cng tiền tu bổ 100 đồng hiện đ giao
  Thất phẩm Nguyễn Mưu php danh Trừng Mưu x Mỹ Đồng phụng cng tiền chnh điện 300 đồng hiện đ giao
  Bi Du x Mỹ Đồng php danh Như Nhn cng vợ php danh Như Chnh phụng cng tiền tu bổ 20 đồng hiện đ gia
  Cựu hương bộ php danh Như Hữu x Phước Thủy phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  Lao Thị Cần php danh Như Mẫn x Mỹ Hợp phụng cng tiền tu bổ 5 đồng hiện đ giao
  Php danh Như An thn Tn Mỹ phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  La Thị Nam phố Hội An tỉnh Quảng Nam phụng cng tiền tu bổ 5 ho hiện đ giao
  Phan Thị Ức php danh Như Tnh x Tn Đức phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  Lại Thị Chung php danh Đồng Thủy x Phước Thuận phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  Ph Hội thn đng cng tiền 5 đồng Thn Trọng Gip k hiện đ giao
  Php danh Như Thanh x Hiền Lương phụng cng tiền 10 đồng k hiện đ giao
  Trần Thng x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  L Như Đnh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  L Pht x Hiền Lương phụng cng 1 đồng hiện đ giao
  L Lễ Nghi x Hiền Lương phụng cng tiền 5 ho hiện đ giao
  Ph Hội nguyện cng tiền 10 chẵn hiện đ giao, Phạm Ngọc Quảng tự k hiện
  Phan Quang Đức ngụ Hiền Lương phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Cựu tri yển Trần Tnh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Vợ chồng Nguyễn Xi Nguyễn Thị Hon x Hiền Lương phụng cng tiền tu bổ 3 đồng hiện đ giao
  Vợ chồng Trần Thuần x Vinh Huề phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  B c php danh Chơn Thnh x Trung Dng phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  V Minh x Mỹ Đồng phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Hong Văn Khả v vợ L Thị Giu x Mỹ Tương phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  V Khắc Cần php danh Như Chỉnh thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Hải Nam bang Ng Dụ Ho v vợ Phan Thị Vạn ngụ Tn Mỹ thn phụng cng tiền tu bổ 3 đồng hiện đ giao
  Hải Nam bang Ph Thị Thnh hiệu Chung Thị Thi phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Hải Nam bang Phan Phong Lợi phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Tam x Ph Cang phụng cng 1 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Văn Nở v vợ Nguyễn Thị Đẩu x Đ Doanh phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Văn Của php danh Như Ti v vợ L Thị Diệc php danh Như Thừa thn Tn Đức phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao Dương Thị Tiếu x Ph Cang phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Muộn php danh Như Cảm x Trung Dng phụng cng tiền tu bổ 10 đồng chẵn hiện đ giao
  Nguyễn Thị Thn php danh Như Hiển x Trung Dng phụng cng tiền tu bổ 3 đồng hiện đ giao
  Bi Thanh Lin ngụ x Ph Cang phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  L Xn x Hiền Lương phụng cng tiền tu bổ 1 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha Sắc tứ cổ tch Thin n Ng Bnh php danh Đồng Chnh phụng cng tiền tu bổ 2 đồng hiện đ giao
  Hội vin hội Phật học x Mỹ Trạch Ng Cao Lu phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Hội trưởng hội Phật học đạo Đa Lạt V Đnh Dung php danh Tm Thuận phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Đệ tử Nguyễn Thị Cho php danh Đồng Lạc đạo Đa Lạt phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Đắc php danh Đồng Quả đạo Đa Lạt phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Triều Chu bang Thi Nhm Đng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Nha Trang Vĩnh Xương huyện Phương Si thn đệ tử php danh Như Tăng phụng cng tiền 2 đồng k hiện đ giao
  Nha Trang Vĩnh Xương huyện Phương Si thn đệ tử php danh Như Hạnh phụng cng tiền 3 đồng k hiện đ giao
  Nha Trang Vĩnh Xương huyện Phương Si thn đệ tử php danh Như Thế phụng cng tiền 3 đồng k hiện đ giao
  Nha Trang Vĩnh Xương huyện Vĩnh Điềm x Phạm Thị Ti php danh Như Thắng phụng cng tiền 20 đồng k hiện đ giao
  Nha Trang Vĩnh Xương huyện Phương Si thn php danh Trừng Xưng phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Nha Trang Trường Đng thn Phạm Thị Đo php danh Chơn Vịnh phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Nha Trang Trường Ty thn Phạm Ngọc Diễm php danh Chơn Dũng phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Cửu phẩm Hồ Văn Thuần thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  V Đnh Dương thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Si Cầu Phạm Quyn (cng) tiền 1 đồng hiện đ giao
  Đệ tử php danh Thị Dương x Ph Cang phụng cng tiền 20 đồng hiện đ giao
  Đệ tử php danh Như Phổ thn Khải Lưu cng tiền 4 đồng hiện đ giao
  Đại ho mục Hong Cẩm thn Khải Lưu cng tiền 4 đồng hiện đ giao
  Php danh Như Nghim thn Đại Lnh phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao k
  Đầu vu cổ tch Khnh Long tự đệ tử Nguyễn Khắc Đnh php danh Tm Trung x Tn Phước ở Tu Bng phụng cng tiền 2 đồng tự k hiện đ giao
  Hong Khim php danh Như Cung x Long Ha phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Miệng thn Hội Khnh phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Hong Thị Lạc php danh Như Nhật thn Hội Khnh phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Huỳnh Chim Giảng php danh Như n x Phong Ph phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Chnh cửu phẩm đội trưởng Nguyễn Phương x Hiền Lương phụng cng tiền 15 đồng hiện đ giao
  Cửu phẩm đội trưởng L Vận x Hiền Lương phụng cng tiền 6 đồng hiện đ giao
  Ph l L Đ x Hiền Lương phụng cng tiền 2 đồng k
  Hương mục Nguyễn Du x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng c k hiện đ giao
  Cựu hương mục Nguyễn Nhượng x Hiền Lương phụng cng tiền 4 đồng thủ k hiện đ giao
  Ph hương bộ Hồ Vừa x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao
  Hương lm Trần Minh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao
  Hương bộ Nguyễn Khnh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao
  Hương dịch Trần Đức x Hiền Lương thủ k phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Miễn sai hương mục Trần Hậu x Hiền Lương phụng cng tiền 5 đồng thủ k hiện đ giao
  Cựu hương dịch L Chn x Hiền Lương phụng cng tiền 2 đồng thủ k hiện đ giao
  Cựu hương mục Nguyễn Hữu Thnh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao
  Cựu trm yển Nguyễn Hữu Thạnh x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao
  Trường phu L Cần x Hiền Lương cng tiền 5 đồng thủ k hiện đ giao
  Thiều Quang Lm x Lạc An cng tiền 1 đồng
  Nguyễn Nay php danh Như Bnh v vợ Nguyễn Thị Diệp php danh Như An thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Đặng Thị Nhẫn php danh Đồng Sợ x Vinh Huề phụng cng tiền 50 đồng, Đặng Thị Nhẫn p chỉ hiệp giao
  Đại ho Hồ Nghị x Hiền Lương phụng cng tiền 3 đồng thủ k hiện đ giao
  Tri yển Huỳnh Kiều x Hiền Lương phụng cng tiền 2 đồng thủ k hiện đ giao
  Ph tổng dụng Tạ Văn Khuyến phụng cng tiền 5 đồng chẵn
  Nguyễn Phi phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Hương bổn Nguyễn Cẩn phụng cng tiền 2 đồng k
  Hương dịch Trương Hạ phụng cng tiền 1 đồng thủ k hiện đ giao Hương kiểm L Gip x Hiền Lương cng tiền 2 đồng thủ k hiện đ giao
  Phạm L phụng cng tiền 10 đồng chẵn hiện đ giao
  Phng Hữu Phương thn Tn Mỹ cng tiền 2 đồng chẵn
  Cựu l trưởng Nguyễn Ưng php danh Như Ngoạn x Quảng Hội phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Trần Lin x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng k hiện đ giao Vợ chồng Đỗ Văn Tri x Hiền Lương cng phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao k
  Chnh cửu phẩm đội trưởng L Hiệp C x Mỹ Đồng phụng cng tiền 2 đồng k
  Ph tổng dụng Hồ Lạp x Xun Tự phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Ng Văn Hảo php danh Đồng Nguyện x Hiền Lương Vạn Ninh phụng cng tiền 5 đồng k hiện đ giao
  Hồ Thi v vợ Hồ Thị Xuyến x Hiền Lương phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Cửu phẩm l trưởng Nguyễn Sanh php danh Đồng Phng x Phước Thuận phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Trần Khổng php danh Đồng ch v vợ Vũ Thị Hin thn Ngn H phụng cng tiền 10 đồng hiện đ giao
  Cựu l trưởng Nguyễn T thn Ngn H cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Cựu binh phin Đon Thỏa thn Bch H cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Vũ Vạn thn Bch H phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Linh Sơn đường thượng đệ tử Triệu Thị Hưng php danh Như Long phụng cng 1 đồng hiện đ giao
  Vũ Thị Php php danh Tm Nhuận x Mỹ Hợp phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Chung Thị Lnh php danh Tm Hiền x Mỹ Hợp phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Php danh Chơn Ch Hong Thiện Tả x Mỹ Hợp phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  V Thị Lượng php danh Đồng Số thn Đại Mỹ Ninh Ha phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn T php danh Đồng Cẩm thn Đại Mỹ phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Bnh Thị Ho php danh Đồng Cảm x Vĩnh Ph phụng cng tiền 5 đồng đ giao
  Con ruột Lưu Ch phụng cng tiền 1 đồng đ giao

  4. Văn kiện ngy 17 thng 3 năm Canh Thn Bảo Đại 15 (1940)

  Gồm 3 tờ giấy bổi đng lại bằng chỉ giấy bổi, khổ 15 x 26.5, khng ba. Mỗi tờ 2 trang a v b, mỗi trang 8 dng, mỗi dng nhiều nhất l 23 chữ, t nhất l 4 chữ. Đy l bản k khai php bảo v tự kh cng vật hạng của tổ đnh Linh Sơn khi Bồ tt Quảng Đức về lm tr tr ngi tổ đnh ny.

  Ngy 17 thng 3 năm Canh Thn Bảo Đại thứ 15 (1940)
  Cha Linh Sơn hiệu l Hoằng Chất vng chp
  Bổn cha l cổ tch Linh Sơn được sắc tứ (ngy thng 3 năm ny được sắc tứ). Nay hiện c tr tr l Ho thượng yết ma hiệu Quảng Đức, nay php bảo v tự kh cng vật hạng của bổn cha Linh Sơn do nguyn cố đn đầu ho thượng ng lưu truyền lại ở đy xin nhận ghi vo sau:
  Cha ngi bốn ta, tường vch bao quanh bốn pha đều đầy đủ (do trải qua đ lu, hư nt nhiều)
  Đơn ruộng, giấy khế ước Ty Nam 13 trang (ruộng Chương, Cầu Cao, ruộng Bu ở địa phận x Hiền Lương, g Đỏ thuộc địa phận x Vinh Huề, do ngy 15 thng ny, nghiệp chủ c ghi lời giao nhận tồn chiểu bn ngoi)
  Hnh tượng Phật Thnh do đẻo sơn đc hoạ:
  Phật tam thế ba ngi
  Tượng Phật trung 12 tượng
  Tượng Phật tiểu 12 tượng
  Tượng Hộ php 2 tượng
  Tượng Thnh gi lam 3 tượng
  Tượng Cha B hong c 5 tượng
  Tượng Tiu Diện bn ngoi 5 tượng
  Hnh vẽ Lục Tổ trn giấy 1 bức
  Sm bi 12 bộ ( 10 bức)
  Hnh vẽ Thập Điện trn giấy 1 bức
  Hnh vẽ La Hn trn giấy 1 bức
  Tượng Gi lam vẽ trn giấy v bố 2 bức
  Long vị hậu tổ 1 ngi
  Long vị cố gic linh Ho thượng ng 1 ngi
  Long vị gic linh Ho Thượng cha Long Sơn 1 ngi
  Long vị đương kim 1 ngi
  Mn gi n thờ tin linh 1 bức
  Long vị v thần vị của đn na th chủ 16 bn
  Chung trống php bảo
  Hồng chung cổ tch 1 chiếc
  Trống sấm 1 chiếc
  Chung gia tr 1 chiếc
  Chung bảo chng 1 chiếc
  Chung hạng trung 1 chiếc
  Chung hạng tiểu 1 chiếc
  Trống trung 1 chiếc
  M lớn 1 chiếc
  M nhỏ 2 chiếc
  Linh chẩn tế 2 chiếc
  Tang 2 chiếc
  Tch trượng bia son 1 bộ
  Y bt php bảo
  Y đỏ 25 điều 1 chiếc
  Y đỏ lợt 25 điều 1 chiếc
  Y chn điều tơ trắng 1 chiếc
  Mũ tỳ lư, mũ hiệp chưởng 2 chiếc mới tốt
  Mũ tỳ lư cũ rch 1 chiếc
  Trng phan loại mới 6 ci
  Bn rước loại mới của H Nội 2 chiếc
  Bn rước loại cũ 2 chiếc
  Long bi 1 hộp
  Linh bảo ấn 1 chiếc
  Ấn in năm thng 1 chiếc
  Tnh tch php hiệu của cố Ha thượng ng 1 hộp
  Php knh 1 chiếc
  Phật quang chẩn tế 1 bộ
  Cọp đất 1 bộ
  Ấn in năm thng Tam bảo 2 chiếc
  Kinh điển cũ mới
  Thiền mn nhật tụng 1 quyển
  Luật Tỳ ni nhật dụng thiết yếu 1 quyển
  Tỳ ni nhật dụng 1 quyển
  Long thư tịnh độ 1 quyển
  Luật giải loại cũ 1 quyển
  Chi na tỳ kheo giới bổn lưu nghĩa loại cũ 1 quyển
  Địa tạng kinh loại mới 1 bộ (3 quyển)
  Tam bảo kinh loại mới 1 bộ (3 quyển)
  Mng sơn th thực khoa loại cũ 2 quyển
  Trung khoa du gi loại mới 2 quyển
  Mng sơn khoa đại bản loại mới 1 quyển
  Du gi th thực khoa nghi đại bản loại cũ 1 quyển
  Bt dương kinh loại mới 1 quyển
  Bo n kinh loại mới 1 bộ 1 quyển
  Thủy sm đại bản loại mới 1 quyển
  V lượng nghĩa kinh 1 quyển
  Kim cang quảng thch thượng trung hạ 1 quyển (bản sao)
  Đại phương tiện bo n kinh loại cũ 3 quyển (1,2,3,4,5,6,7)
  Lục tổ bảo đn kinh cựu đại bản 1 quyển
  Kim quang kinh loại mới 1 bộ cọng 5 quyển (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10)
  Kim cang giải nghĩa kinh loại cũ 1 quyển
  Bt dương kinh loại cũ 2 quyển
  Thủy sm kinh loại cũ 1 bộ 3 quyển
  Ngọc lịch tiểu bản 3 quyển
  Cựu Php hoa kinh 4 quyển
  Ngũ bch kinh loại mới 1 quyển
  Bn nguyệt kinh 1 quyển
  Php Hoa kinh loại mới 1 bộ 7 quyển
  Bo n kinh loại mới 1 bộ 3 quyển
  Dược sư kinh 1 quyển
  Phạm vng kinh 1 quyển
  Nh tục cng văn 1 bộ 4 quyển
  Cao vương Qun Thế m kinh
  Phổ Mn giấy ty 1 quyển
  Quan thnh đế qun chn kinh mới cũ 3 quyển
  Tịnh tr cấp thủy phng sanh phng đăng dương phan thin 1 cặp (dấu chữ của sư ng)
  Tng tch b truyền thiền lm thin tiểu bản 1 tập
  Thiền mn sch tấn 1 quyển
  Vu lan bồn kinh 1 quyển
  Luận ngữ 2 quyển
  Mạnh tử 3 quyển
  Trung dung 1 quyển
  Thi kinh 1 quyển
  Nam quốc địa dư 1 quyển
  Địa l 1 quyển
  Tử vi 1 quyển
  Y thơ 4 quyển (lại bản chp 1 quyển
  Tự điển 1 quyển
  Vận 1 quyển
  Ngọc hạp thng thơ loại cũ 1 quyển
  Vật hạng linh tinh trở xuống
  Bnh vi 1 ống
  Bn thờ ghế thờ lớn nhỏ di ngắn mỗi thứ cộng 18 chiếc
  Vn ngựa 2 bộ (gồm 12 tấm)
  Thẩu snh (đồ đựng cơm) 2 ci
  Chn bt nung tốt xấu 300 chiếc
  Giường nằm 4 chiếc
  Nồi đồng lớn nhỏ 6 chiếc (1 tuổi 1 chiếc, 2 tuổi 2 chiếc, nửa tuổi 1 chiếc, 3 tuổi 2 chiếc, tuổi lỡ 1 chiếc
  Nồi gang đại tiểu 2 chiếc
  Cối đ giả bột 1 chiếc
  Cối xay la 1 chiếc
  Cối giả gạo 2 chiếc (đ v cy)
  Đn toạ đăng 3 chiếc
  Đn thường dng loại nhỏ 6 cy
  Trường kỷ my một chiếc
  Hộp đồng cao tr 3 chiếc
  Đồ tr 2 bộ hai dĩa 8 chn nhỏ
  Hộp gỗ 4 ci (1 ci cẩn x cừ)
  Ang đất 2 ci (chứa nước lạnh)
  Lu đất loại lớn 1 ci
  Thạp đất chứa gạo 2 ci
  V đất chứa tương 10 ci
  Bnh tr 2 ci (lại 1 ci)
  Tam sơn cẩn xa cừ 1 bức
  L đồng ht thuốc 1 ci
  Rương gic 1 ci
  Chậu hoa bằng đất lớn nhỏ 10 chậu
  Cha Linh Sơn hiệu l Hoằng Chất thủ k
  Trần Thoả viết thay tự k

  5. Văn kiện ngy mười thng ging năm Bảo Đại thứ 16 (1941)

  Gồm 3 tờ giấy bổi lng c một ba lưng mu đỏ gạch, đng lại bằng chỉ giấy bổi, khổ 15.5 x27, khng đnh số tờ. Mỗi tờ 2 trang a v b. Trang 1a c 8 dng, mỗi dng trung bnh 27 chữ, chp nội dung l đơn viết cho quan huyện Vạn Ninh xin php đem ruộng cha cho mượn để lấy tiền sửa cha. Từ cc trang 1b-2a v trang 2b-3a, ở giữa c đng dấu gip lai của x Hiền Lương v tổng Phước Tường nội, ghi lại nin đại v tn cc người đứng đơn cũng như vin chức lng x.

  Tng phi sắc tứ cha cổ tch Linh Sơn tại x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ho l Lm Văn Tuất Yết ma ho thượng sung kiểm tăng hiệu Quảng Đức knh trnh v được ơn mong ph lm bằng sự việc sau:
  Trải trước đy, cố ho thượng hiệu Thin Quang xy dựng chnh điện v nh cửa đng ty ba to của bổn cha Linh Sơn, lai lịch đ trải qua nhiều năm cho tới đy. Nay bần tăng nhận lấy tng phi nầy, thấy cy gỗ ngi gạch phần lớn đ hư nt, đến nỗi bần tăng v l ho bốn x gia tm gip đỡ nghĩ lm, lại nhận được số tiền cng hứa trch cho của quan trn.
  Nhưng trộm nghĩ cng trnh th lớn nặng, chnh điện Phật đường chưa được thnh tựu trang nghim, đến nỗi bần tăng ni r với l ho bổn x cho được tự do đem cc sở ruộng cha của bổn cha cho mướn, để lấy tiền sung vo việc chi trả cc khoản trng tu cha. V thế, ci mong huyện đường đại nhn cc hạ ph cho lm bằng, hầu tiện thừa hnh Phật sự.
  Nay knh thừa k cc ruộng do dng cng m bổn cha đ c để trnh xt. Nay k:
  Cc thửa ruộng ở chỗ Cầu Cao, cha Cc, cha Chương thuộc địa phận x Hiền Lương
  Cc thửa ruộng ở g Đỏ thuộc địa phận x Vinh Huề
  Nay xin k
  Ngy mồng mười thng ging năm Bảo Đại 16
  Chứng thực: Chnh tổng Phạm Minh k (c đng dấu tổng Phước Tường nội)
  Yết ma cha sắc tứ cổ tch Linh Sơn hiệu Quảng Đức thủ k
  Sở tại l trưởng cửu phẩm Trần Ứng Long chứng k
  Bổn x đồng k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Chnh cửu phẩm đội trưởng Trần Lự
  Chnh cửu phẩm b hộ Trần Diệp thủ k
  Chnh cửu phẩm Nguyễn Phương thủ k
  Cửu phẩm đội trưởng L Vận thủ k
  Cửu phẩm b hộ Nguyễn Trọng cảnh thủ k
  Đại ho mục Nguyễn Cng thủ k
  Đại ho mục L Tế thủ k
  Đại ho mục Hồ Nghị thủ k
  Đại ho mục NguyễnThả thủ k
  Miễn sai hương kiểm L Lương thủ k
  Miễn sai hương mục Trần Yến thủ k
  Ph tổng dụng Tạ Văn Khuyến thủ k
  Ph tổng dụng hương bổn Nguyễn Cẩn thủ k
  Chnh hương bộ Nguyễn Khnh thủ k
  Ph l L Đ thủ k
  Ph hương bộ Hồ Vừa thủ k
  Hương lm Trần Minh thủ k
  Hương dịch Trần Khi thủ k
  Cựu hương mục Nguyễn Thnh thủ k
  Cựu trm yển Nguyễn Thạnh thủ k
  Cựu hương dịch Ng Hảo thủ k
  Cựu hương thơ Trần Văn Thng thủ k
  Hương mục Nguyễn Du thủ k
  Cựu ph l Nguyễn Vạn thủ k
  Thay viết thế xin bằng Trần Thoả (người x Hiền Lương) tự k.

  6. Văn kiện ngy 13 thng ging năm Bảo Đại 16 (1941)

  Gồm 18 tờ giấy bổi đng lại bằng chỉ giấy bổi, khổ 14.5 x 26. Trong số 18 tờ ny, c đến 5 tờ để trống cả mặt khng c viết chữ, tức cc tờ 5, 7, 8, 9 v 11, nhưng lại c khun dấu x Hiền Lương đng dấu gip lai, chứng tỏ cc tờ ny đ xuất hiện ngay từ đầu, lc văn kiện mới ra đời. Chữ viết dễ đọc bằng bt lng mực Tu, nhưng thỉnh thoảng c hai dng viết bằng bt sắt. Văn kiện đy đề cập đến việc quyn tiền cho cng tc trng tu chnh điện tổ đnh Linh Sơn.

  Yết ma tng phi cha sắc tứ cổ tch Linh Sơn x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ho hiệu Quảng Đức viết lời bo co sự việc sau:
  Trải trước đy, cố ho thượng hiệu Thin Quang xy dựng chnh điện Linh Sơn của bổn cha. Lai lịch trải qua nhiều năm, đến nay cy gỗ ngi gạch phần lớn bị giộp hư phải nn sửa lại mới một phen. V thế, bần tăng vng nhận cng phi ny, trng tu dựng lại, knh co chư sơn thiền đức v An nam Phật học hội cng bổn đạo con Phật, thiện tn viện chủ cc lớp người pht lng từ tế lớn vui gip của cải t nhiều, xưng dương gip nghĩ, mi lưu ơn min viễn, ghi bảng lưu truyền qu tnh phương danh đều thấm nhuần quả phc. Nay c lời knh co. Lại chc hiện tiền phước thọ tăng long, ngy sau đều ln cảnh Phật.
  Ngy 13 thng ging năm Bảo Đại 16 (1941)
  Chứng thực: Chnh tổng Phạm Minh k (c đng dấu tổng Phước Tường nội)
  Yết ma cha sắc tứ cổ tch Linh Sơn hiệu Quảng Đức thủ k
  L trưởng sở tại cửu phẩm Trần Ứng Long chứng k
  Bổn x đồng k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Chnh cửu phẩm đội trưởng Trần Lự phụng cng tiền chnh điện 5 đồng hiện đ giao
  Chnh cửu phẩm b hộ Trần Diệp thủ k
  Chnh cửu phẩm Nguyễn Phương thủ k
  Cửu phẩm đội trưởng L Vận thủ k
  Cửu phẩm b hộ Nguyễn Trọng Cảnh thủ k
  Đại ho mục Nguyễn Cng thủ k
  Đại ho mục L Tế thủ k
  Đại ho mục Hồ Nghị thủ k phụng cng tiền chnh điện 6 đồng
  Miễn sai hương kiểm L Lương thủ k
  Miễn sai hương mục Trần Yến thủ k
  Ph tổng dụng Tạ Văn Khuyến thủ k
  Ph tổng dụng hương bổn Nguyễn Cẩn thủ k
  Chnh hương bộ Nguyễn Khnh thủ k
  Ph l L Đ thủ k
  Ph hương bộ Hồ Vừa thủ k
  Hương lm Trần Minh thủ k
  Hương dịch Trần Khi thủ k
  Cựu hương mục Nguyễn Hữu Thnh thủ k
  Cựu hương thơ Trần Văn Thng thủ k
  Hương mục Nguyễn Du thủ k
  Cựu hương bổn Nguyễn Vinh p chỉ phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Đại ho mục Nguyễn khả thủ k
  Cựu ph l Nguyễn Vạn thủ k
  Cựu hương dịch Phan Lộc p chỉ
  Thay viết lời thế đệ tử Trần Đồng Minh (tức Thoả) tự k
  Chư sơn thiền đức hộ niệm gip cng dựng lại chnh điện như sau:
  Gio thọ ho thượng cha sắc tứ cổ tch Long Sơn hiệu Quảng An vng tổ đường cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Gio thọ ho thượng cha cổ tch Hoa Tin của Din Khnh hiệu Phổ Thin cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Chnh tri sự cha Ph Phong của Din Khnh hiệu Bảo Đn gip cng tiền 3 đồng ghi cng
  Gio thọ ho thượng cha Khnh Long hiệu Nhơn Hưng phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Tr tr cha sắc tứ Di Đ hiệu Huyền Chu phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Tr Tr cha cổ tch Quảng Long hiệu Hoằng Thọ phụng cng tiền 10 đồng dựng lại chnh điện
  Tr tr cha Long Ha php danh Đồng Tr hiệu Từ Tn phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Đức Tn phổ của Tn Mỹ php danh Thi Dương hiệu Từ Thi phụng cng tiền chnh điện 3 đồng
  Chi hội Phật học Ninh Ha cng tiền như sau:
  Chnh đại diện Bi Dương phụng cng 5 đồng (Quan huấn đạo Đồng Đức hiện đ giao)
  Đại diện Cao Chnh phụng cng tiền 4 đồng (hiện đ giao)
  Huỳnh Cao Sch 2 đồng (php danh Đồng Tr hiện đ giao)
  Ng Kỳ v Ng Cao Lu của Mỹ Trạch (Đồng Bảo v Đồng Xun) cng 5 đồng
  Nguyễn Lin x Văn Định phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Hội x Phước Đa php danh Đồng Trung phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Chu x Ph Thạnh php danh Quảng Tu cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Ng Bnh đệ tử cha Thin n cng gia quyến php danh Đồng Chnh cng 5 đồng hiện đ giao
  Lạc An Phạm Lựu đệ tử cha Thin n php danh Đồng Thọ cng tiền 1 đồng
  Đệ tử L Hong x Ph Thạnh php danh Chơn Huy cng tiền 1 đồng
  Vợ chồng Lại M php danh Đồng Nhẫn x Văn Định phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Hiền php danh Đồng Lương ngụ x Tn Ninh cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Thng lại phủ Ninh Ha Lương Đnh Hy php danh Tm Tiến phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Phương danh bổn đạo thiện tn pht tm gip cng chnh điện liệt k như sau:
  Thất phẩm Nguyễn Mưu php danh Trừng Mưu x Mỹ Đồng tổng
  Phước Tường nội huyện Vạn Ninh phụng cng tiền 400 đồng chẵn (hiện đ giao)
  Vợ chồng cựu l trưởng Bi Văn Du php danh Như Nhn Như Chnh x Mỹ Đồng phụng cng tiền 50 đồng hiện đ giao
  L trưởng Nguyễn Ốc php danh Đồng Tại hiệu Huệ Tc x Vinh Huề phụng cng tiền 2 đồng chưa giao
  Hương thơ Nguyễn i php danh Đồng Nhn hiệu Từ Thnh x Vinh Huề phụng cng tiền 1 đồng chưa giao
  Đệ tử L Thị Diệc php danh Như Thừa thn Tn Đức phụng cng tiền chnh điện 10 đồng hiện đ giao
  Huỳnh Thị Điệu x Hiền Lương phụng cng tiền chnh điện 20 đồng hiện đ giao
  Vợ chồng Phan Quang Đức người Minh Hương ngụ x Hiền Lương phụng cng tiền 13 đồng hiện đ giao
  Vợ chồng lo nhiu cựu hương trưởng L Kỷ x Hiền Lương phụng cng tiền chnh điện 10 đồng chẵn hiện đ giao thủ k
  Vợ chồng ph l Trần Mẫn x Minh Hương ngụ thn Tn Mỹ phụng cng tiền chnh điện 2 đồng hiện đ giao
  Cữu phẩm Hồ Văn Thuần thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao k
  Tăng gi Nguyễn Đồng Knh x Quảng Hội phụng cng 2 đồng, hiện giao 1 đồng
  Vợ chồng Bi Yn thn Tn Mỹ phụng cng tiền chnh điện 2 đồng hiện đ giao
  Lin Thị Hoa ngụ x Tn Mỹ quyn tiền 3 đồng hiện đ giao
  Cựu hương bộ L Lương ngụ x Tn Mỹ phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Quản Văn Hương php danh Như Qui x Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng
  Lữ Cao Gia php danh Như Ho thn Tn Mỹ cng tiền 1 đồng
  Phạm Sử ngụ thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng k hiện đ giao
  Phạm Vi thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 đồng
  Đệ tử Trần Thật php danh Đồng Tm cha Sắc tứ Thin n cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Năng php danh Như Nhẫn thn Ph Hội phụng cng tiền chnh điện 10 đồng hiện đ giao
  Ng Văn Kỳ php danh Đồng O x Xun Tự phụng cng tiền chnh điện 5 đồng hiện đ giao
  Phạm Hối x Quảng Hội phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Php danh Như Ngang x Quảng Hội cng tiền 2 đồng (Nguyễn Thị Lai)
  Nguyễn Thị Ổn php danh Đồng Yến x Quảng Hội phụng cng tiền chnh điện 2 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Đnh Lan x Ph Gia phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  C Năm Diệu Hữu x Bảo An phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Chủ cha Sắc tứ Di Đ V Thị Cầm php danh Như Niệm được vua sắc ban Ho nghĩa khả gia cng tiền 100 đồng cng bốn cột cy k chnh điện trị gi tiền 55 đồng hiện đ giao
  Phan Thị Qu phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Đặng Thị Nhẫn php danh Đồng Sợ x Vinh Huề phụng cng tiền 50 đồng hiện đ giao
  Phan Thị Ức php danh Như Tnh ngụ thn Tn Đức phụng cng tiền 10 đồng hiện đ giao (do Hải thạch bt xch hiện giao)
  Trần Thị Như x Hiền Lương phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Nguyễn C Trần Thị Diễu x Hiền Lương phụng cng tiền chnh điện 2 đồng hiện đ giao
  Vợ chồng lo nhiu Nguyễn Văn Xuy x Hiền Lương phụng cng tiền chnh điện 3 đồng k hiện đ giao
  Vợ chồng cựu hương bộ Trần Hữu php danh Như Hữu x Hiền Lương phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Chế Thị Lin thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 đồng hịn đ giao
  Nguyễn Lợi thn Tn Mỹ phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Tam x Ph Cang phụng cng tiền chnh điện 1 đồng hiện đ giao
  Dương Thị Tiếu x Ph Cang phụng cng tiền chnh điện 2 đồng hiện đ giao
  Trương Thị Quyn thn Tn Mỹ phụng cng tiền 5 ho hiện đ giao
  L Thị Chuyền php danh Tm Lun x Thanh Minh phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Qun x Vinh Huề phụng cng tiền 0 đồng k chưa giao
  Đặng Thị Đo thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Đặng Văn Chữ thn Tn Mỹ phụng cng tiền 5 ho hiện đ giao
  Phan Lim thn Tn Mỹ phụng cng tiền 5 ho hiện đ giao
  Nguyễn y thn Tn Mỹ phụng cng tiền 3 ho hiện đ giao
  Hồ Đốc thn Tn Mỹ phụng cng tiền 1 ho hiện đ giao
  Nguyễn Văn Đại thn Tn Mỹ phụng cng tiền 3 ho hiện đ giao
  Đỗ Thị Tỏi thn Tn Mỹ phụng cng 2 ho hiện đ giao
  Nguyễn Văn Chuột thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 ho hiện đ giao
  Diệp Nhn Cơ thn Tn Mỹ phụng cng tiền 2 ho hiện đ giao
  Thừa lịnh chp thế lời thng co l đệ tử Trần Thoả php danh Đồng Minh tự k.

  7. Văn kiện ngy mồng chn thng hai năm Bảo Đại 16 (1941)

  Gồm 4 tờ đng lại với hai tờ ba trước sau mu gạch bằng chỉ giấy bổi. Khổ 15 x 28. Nội dung văn kiện xin quan huyện Vạn Ninh cho php dựng lại cha Bảo Sơn dưới sự chứng minh của Bồ tt Quảng Đức, lc đang lm trụ tr tổ đnh Linh Sơn. Đặc biệt l trang 2b c một bản dịch chữ quốc ngữ của văn kiện viết bằng bt sắt, chng ti cũng cho in lại nguyn bản lun, để lm ti liệu tham khảo.

  Chủ cha cha Bảo Sơn x Phước Thủy tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh l cựu hương mục Nguyễn Địch vi bẩm v mong được ơn ph cho việc sau:
  X của dn nguyn trước dấu cũ c cảnh cha trải qua đ lu. Vo khoảng năm Thnh Thi (1889-1906) cha bị đổ sập (do cn c di tch l chiếc trống trung một mặt) khiến cho vận lng suy vi, dn tnh ngho khổ, đến nay đ trải qua nhiều năm.
  Nay dn nhn c một sở ruộng đất trưng ring (ruộng 1 mẫu, đất 4 mẫu) l 5 mẫu thuộc địa phận của bổn x, tục gọi l xứ Rọc My, ni my tịch mịch, phong cảnh thanh t. Vo năm Bảo Đại thứ 2 (1927) dn đ trnh với bổn sư đn đầu ho thượng hiệu Thin Quang cha Linh Sơn (x Hiền Lương) chứng minh, tha thiết xin dựng lại ngi cha ấy, thiết lập nn am tranh ở chỗ đ, Ngi bn cho hiệu Bảo Sơn, đốt hương thờ Phật. Nay đ 4 năm rồi, dn tnh đều được an khang đều cng vui vẻ.
  Nhưng từ đ đến nay chưa c xin php. Nay dn thiết nghĩ trng tu dựng lại, tự xuất của nh (do hu lợi của 5 mẫu ruộng đất chi dụng lấy tiền. Dn ni r với l ho bổn x k chứng nhận để dn được tiện lợi đến quan xin. V thế, ci xin quan (huyện đường) đại nhn cc hạ rộng ban đường nhn mong nhờ văn ph, để cho dn được nhận đức m dựng lại cha Phật. Mun lần nhờ vả. Nay xin vi.
  Ngy mồng chn thng hai năm Bảo Đại 16 (1941)(c đng dấu Vạn Ninh huyện ấn, v lời ph thnh bằng -cho php)
  Bổn x đồng k (c đng dấu x Phước Thủy)
  L trưởng cửu phẩm Ng Lực nhận k (c đng dấu x Phước Thủy)
  Nguyễn Địch (php danh Như Đương) thủ k
  Cựu hương bộ Trần Hữu thủ k
  Cựu hương kiểm L Chnh thủ k
  Chnh hương bộ L K (c đng dấu hương bộ x Phước Thủy)
  Hương kiểm Nguyễn Lều thủ k
  Hương lm Trần Mt thủ k
  Viết thế để xin chứng: Trần Thỏa (người x Hiền Lương) tự k
  Yết ma ha thượng cha sắc tứ cổ tch Linh Sơn hiệu Quảng Đức lm chứng minh tự k
  Cố vấn gio thọ ha thượng cha sắc tứ cổ tch Long Sơn hiệu Nhơn Thọ hộ niệm k
  Thọ gio ha thượng cha Long Phước hiệu Nhơn Vin chứng minh hộ niệm vi tự k

  8. Văn kiện ngy mồng 1 thng 7 năm Nhm Ngọ (1942)

  Khổ 21 x 29, gồm 1 tờ giấy trắng A4 in từ bản khắc gỗ của chnh bồ tt Quảng Đức. Đy l một thơ gởi mời chư vị tn tc v Phật tử tham dự lễ đn bằng sắc tứ của cha Linh Sơn.

  Nam m A Di Đ Phật
  Phật lịch năm 2505
  Mng nghe Phật do tm tạo, đạo dng tăng hoằng. Nay c tr tr cha cổ tch Linh Sơn x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ho hiệu Quảng Đức v gim tự Vin Gic cng bổn đạo của bổn x được ơn hong thượng sắc tứ bổn cha, chọn được buổi sng ngy 16 thng 7 để đnh chung cung nghinh sắc tứ, lại đn nghinh B miếu, vốn đ xin php thiết đại trai đn nhằm từ ngy 16 đến ngy 19 thng 7, c đầy đủ thuyết php, chẩn tế, trai tăng, tụng kinh, lục cng, trn để bo ơn Phật tổ, tiếp nữa l đp lại ơn đức của gic linh cố ho thượng. Knh mong cc vin chức cng qu quyến ngy đ quang lm để nghe kinh lễ Phật.
  Trn đy l thiệp mời.(.)
  Quang lm, lng đạo tm vui lnh. () mong vậy
  Ngy mồng 1 thng 7 năm Nhm Ngọ
  Yết ma ho thượng cha Linh Sơn cng mn đồ bổn đạo đồng knh thỉnh
  Bổn x x Hiền Lương đồng knh thỉnh.

  9. Văn kiện ngy mồng 1 thng 2 năm Bảo Đại 19 (1944)

  Gồm 17 tờ giấy bổi đng lại bằng chỉ giấy bổi, khổ 14.5 x 25.5. Trong đ c 7 tờ, tức cc tờ 7, 8, 13, 14, 15, 16 v 17 để trống, khng viết chữ no. Mỗi tờ c 2 trang a v b. Từ trang 2b cho đến trang 8a c khun dấu x Hiền Lương đng gip lai. Cn những trang về sau d để trống hay c chữ đều khng thấy c đng dấu gip lai. Chữ viết chủ yếu bằng bt lng mực Tu, nhưng c khi cũng viết bằng bt sắt mực xanh như ở tờ 10a8. Số tờ ny l do chng ti đếm, chứ bản thn văn kiện khng c đnh số trang. Đy l văn kiện quyn tiền để trng tu chnh điện tổ đnh Linh Sơn.

  Nam m A Di Đ Phật tc đại chứng minh
  Yết ma cha sắc tứ Linh Sơn x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ha hiệu Quảng Đức xin viết lời bo co việc sau:
  Nay chnh điện cha đ trải qua nhiều năm hư nt, bần tăng đau lng xt mắt, pht nguyện trng tu dựng lại để thờ Phật cho trang nghim. Trộm nghĩ bổn cha khng c tiền bạc của cải xuất ra, bn ni r cho chư sơn thiền đức v hội vin An Nam Phật học hội cng bổn đạo Phật tử thiện nam tn nữ rộng pht lng từ, gip cng cy gỗ vật hạng t nhiều, để sửa lại điện Phật. Ti cũng bo r cho ho l sở tại chứng nhận sự thực c bao nhiu người hảo tm gip cng tn tuổi ghi vo bản liệt k dưới đy. Xin chc hiện tiền phước thọ tăng long, mất rồi cng ln nước Phật. V thế, nay xin c lời bo co
  Ngy mồng một thng hai năm Bảo Đại 19 (1944)
  Yết ma cha sắc tứ Linh Sơn hiệu Quảng Đức tự k
  Bổn x điều đồng k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Chnh trưởng ban chnh cửu phẩm đội trưởng Trần Lự thủ k
  Ph trưởng ban cửu phẩm đội trưởng Nguyễn Phương k
  Hội vin cửu phẩm văn giai Trần Ứng Long
  Cửu phẩm L Đ thủ k
  Miễn sai Trần Yến thủ k
  Sở tại l trưởng L Như Đnh k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Ph l trưởng Nguyễn Khnh thủ k
  Chnh hương bộ Hồ Vừa thủ k
  Hương dịch Trần Thương thủ k
  Hương mục Nguyễn Xun Du k
  Hương lm Trần Minh thủ k
  Yết ma ho thượng cha Phụng Sơn Ninh Ho hiệu Nhơn Sanh phụng cng tiền hộ niệm 10 đồng hiện đ giao
  Thch Hưng Từ cha Kim Long Ninh Ho phụng cng tiền 10 đồng
  Gio thọ cha Thạch Sơn hiệu Nhơn Hoằng phụng cng tiền 5 đồng
  Tr tr cha Phước Long x Phước L hiệu Hoằng Chất cng bổn đạo gip cng tiền 50 đồng vi k
  Thch tử cha Phổ Ha Bnh Thnh hiệu Vin Tịnh phụng hộ niệm cng tiền 50 đồng
  Tr tr cha Khnh Long Tun Thừa hiệu Từ Vn phụng cng tiền 10 đồng
  My Phong Am hiệu Khnh Vỹ x Nga My huyện Phổ Đức tỉnh Quảng Ngi cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Bổn đạo Quch Hữu Thim cng thất trung Lao Thị Cần php danh Như Mẫn phụng cng tiền 30 đồng
  Bổn đạo tn nữ Văn Thị Dược php danh Đồng O phụng cng tiền 20 đồng
  Lo nhiu Nguyễn Văn Chung php danh Đồng Nguyện cng gia quyến x Ph Sơn phụng cng tiền 20 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Nghi php danh Đồng O x Mỹ Hợp phụng cng tiền 20 đồng hiện đ giao
  Hội vin Phật học hội Ninh Ho Hong Như Quan php danh Tm Uyển phụng cng 10 đồng hiện đ giao
  Hộ tự cha Thin Bữu Lao Thiện Chnh php danh Như Trung phụng cng tiền 10 đồng
  V Thị Lượng php danh Đồng Số thn Đại Mỹ phụng cng tiền dựng chnh điện 50 đồng hiện đ giao
  Lại Văn M php danh Đồng Nhẫn v vợ Nguyễn Thị Nhn php danh Đồng Ph x Văn Định phụng cng tiền 50 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Quyến php danh Đồng Thọ x Mng Ph phụng cng tiền dựng cha 50 đồng hiện đ giao
  Bnh Thị Ho php danh Đồng Cảm x Vĩnh Ph phụng cng tiền dựng cha 15 đồng hiện đ giao
  n Sĩ Hong Nhật Quang php danh Đồng Nhật x Minh Hương phụng cng tiền dựng cha 10 đồng hiện d giao
  Đỗ Trọng Thnh php danh Đồng Quả x Mỹ Hợp phụng cng tiền dựng cha 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Hiệu php danh Đồng Vọng x Mỹ Hợp phụng cng tiền dựng cha 30 đồng hiện đ giao
  Nguyn gio sư Nguyễn Xun Kho php hiệu Từ Php x Cung Ho phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Phan Thị May php danh Đồng Đắc x Thạch Thnh phụng cng tiền 50 đồng hiện đ giao
  Cửu phẩm l trưởng Nguyễn Định php danh Đồng Quang x Thạch Thnh phụng cng tiền 20 đồng
  Đặng Thị Bạng php danh Đồng Xc x Thạch Thnh phụng cng tiền 30 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Tr php danh Như Thiện x Thạch Thnh phụng cng tiền 10 đồng
  Dương Thị Khuynh php danh Đồng Ứng x Phước L phụng cng tiền 4 đồng hiện đ giao
  Lục Ngọc Cẩn x Minh Hương phụng cng 10 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Chất php danh Đồng Trực cng gia quyến x Lạc Xun phụng cng tiền 10 đồng hiện đ giao
  Trần Thị Chước php danh Gic Hạnh tự Diệu Ho tỉnh Quảng Ngi phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Lại Văn Tụng v thất trung Phạm Thị Mực x Văn Định phụng cng tiền dựng cha 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Mẫn cng con ruột Nguyễn Văn Đ x Văn Định phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Văn T php danh Đồng Cẩm thn Đại Mỹ phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Bổn đạo Triệu Thị Hưng php danh Như Long, Thẩm Thị Trn php danh Như Vin cng cng tiền 5 đồng
  Chnh trưởng ban L Tấn Lực x Cung Ho phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Phạm Thị Thứ x Cung Ho phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Ph trưởng ban L Bt php danh Nguyn Quảng x Cung Ho phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  L trưởng L Duy Thanh x Cung Ho phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Chủ cha cha Long Thọ hiệu Bảo Gic phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha Thin Quang Phạm Thị Lin php danh Tm Hoa tự Diệu Hương cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Đệ tử cha Long Thọ Nguyễn Thị Ch php danh Nguyn Niệm cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Chnh trưởng ban Trần Lục php danh Đồng Sự x Tun Thừa cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Cựu l trưởng Trần Ci php danh Đồng Bồn tự Thiện Lợi x Tun Thừa cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Toạ chủ cha Từ Bi hiệu l Thường Trn phụng cng tiền 1 đồng
  Trần Thị Lộc php danh Tm Lịch x Quang Vinh phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Cửu phẩm gio sư Trần Dụ x Quang Vinh phụng cng tiền 1 đồng hiện đ giao
  Tr Văn Tri php danh Đồng n x Lạc Ninh phụng cng tiền 3 đồng
  Đổ Tất php danh Đồng Thiện cng gia quyến x Lạc Xun phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  L Minh php danh Đồng Nguyệt phụng cng tiền 2 đồng
  L Minh Hối php danh Đồng Ngộ x B H phụng cng tiền 5 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Văn Thật php danh Chc Hạnh x Tn Kh phụng cng tiền 2 đồng hiện đ giao
  Huỳnh Thị ch php danh Chc tựu x Phong Thạnh phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao
  Nguyễn Thị Sc php danh Chc Diệu x Phong Thạnh phụng cng tiền 3 đồng hiện đ giao

  10. Văn kiện ngy 1 thng 2 năm Bảo Đại 19 (1944)

  Gồm 8 tờ giấy đỏ đng lại bằng chỉ bổi trắng c ba trước v sau bằng giấy trắng. Khổ 13.5 x 24.5. Trong đ chỉ 3 tờ đầu v tờ thứ 6 l c viết chữ, cn 4 tờ kia trống chữ viết bằng bt lng mực Tu, dễ đọc. Đy cũng l văn kiện đi quyn tiền xy dựng chnh điện tổ đnh Linh Sơn năm đến những người Việt gốc Hoa.

  Nam m A Di Đ Phật tc đại chứng minh
  Yết ma ho thượng cha sắc tứ cổ tch Linh Sơn x Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ho hiệu Quảng Đức, gim tự hiệu Vin Gic v cc bổn đạo nhằm xin c lời bo co việc sau:
  Trộm nghĩ thuyền đạo vượt biển, gi mt thổi khắp th bước ln bờ đạo để đon vin; trăng tuệ sng trời thuyền từ biển nam tỏ lng thnh m ch lợi. V bổn cha tại x Hiền Lương do nguyn cố ho thượng Thin Quang dựng xy, trải qua năm thng, cy gỗ hư nt rất nhiều. Nối gt m bần tăng trở về nhận ở, vng việc trng tu nh cửa đng ty v cổng tam quan hiện đ xong rồi. Chỉ một to chnh điện chưa thể lm lại trng tu chấn chỉnh. Nhưng nghĩ lại bổn cha c t của cải đu thể cn đn nh lớn. V thế, bần tăng lập tờ ny bo r việc qu vị thương chủ cục v thiện tn hảo tm của Thanh bang hoặc pht lng từ lớn gip cng tiền của, bố th vật hạng để trng tu lại chnh điện của cha. Được ơn rất lớn may mắn xiết bao, xin ghi phương danh cng vo đy, tức để ghi bảng lưu truyền tới chốn xa.(do liệt qu vị tưởng niệm đến việc Phật m cho của cải g, bao nhiu th bần tăng nghĩ tnh ghi ln bảng ở cha để đời đời lưu chiếu trước th gip cho long thần hộ hựu, thứ nữa th để tai mắt mọi người c thể thấy nghe)
  Nay xin c lời bo co. Knh chc gi trong trăng sng ni Phổ Đ, hiện tại sống th nay thm phước thọ. Giả như chết rồi th an bi nhất định dưới cửa Bắc sơn, nguyện về trời ty Cực lạc.
  Nam m A Di Đ Phật
  Nay knh chc
  Thiện tn thanh bang lớn nhỏ chư liệt qu vị xt cho
  Ngy mồng một thng hai năm Bảo Đại 19
  Nhằm ngy tốt thng thới năm Gip Thn
  Cha sắc tứ Linh Sơn Thch hiệu Quảng Đức tự k
  Bổn x đồng k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Chnh trưởng ban chnh cửu phẩm đội trưởng Trần Lự thủ k
  Ph trưởng ban chnh cửu phẩm đội trưởng Nguyễn Phương thủ k
  Hội vin cửu phẩm văn giai Trần Ứng Long
  Cửu phẩm L Đ thủ k
  Miễn sai Trần Yến thủ k
  Sở tại l trưởng L Như Đnh k (c đng dấu x Hiền Lương)
  Ph l trưởng Nguyễn Khnh thủ k
  Chnh hương bộ Hồ Vừa thủ k
  Hương dịch tnh thương thủ k
  Hương mục Nguyễn Xun Du k
  Hương lm Trần Minh thủ k
  Lưu Ch Tường phụng cng tiền dựng cha 3 đồng hiện đ giao
  Phương sanh đường phụng cng tiền chnh điện 5 đồng
  Đồng Thi phụng cng tiền chnh điện 5 đồng hiện đ giao.

  11. Văn kiện ngy 8 thng 12 năm Bảo Đại (1944)

  Gồm 1 tờ giấy A4, chữ viết tay bằng quốc ngữ của Hội đồng ho mục lng Hiền Lương thuận nhượng đất cng hoang của lng cho tổ đnh Linh Sơn để lm nghĩa địa cha theo yu cầu của bồ tt Quảng Đức. Tờ thuận nhượng ny viết vo ngy 8 thng 4 năm 1944, c chữ k của l trưởng x Hiền Lương cng hội đồng ho mục lng k tn v đng dấu. Văn bản viết bằng chữ quốc ngữ, nhưng l trưởng lại k bằng chữ Nho.

  Tờ thuận nhượng đất cng hoang
  Chng ti l ban Hội đồng Ho mục lng Hiền lương, tổng Phước tường nội, huyện Vạn ninh, tỉnh Khnh ho,
  Đồng ưng thuận nhượng đất cng hoang như sau nầy:
  Cứ theo lời tường của ngi Lm Văn Tuất, Kiết ma Ho thượng hiệu Quảng Đức, trụ tr cha Sắc tứ Linh Sơn rằng:
  Nguyn cảnh cha Linh Sơn hiện nay nội cuộc chnh điện, nh đng, nh ty, Miếu b, Tam quan v bảo thp rộng chừng 2 mẫu, đ thnh tụ nguy nga rồi, nay ngi lại tường xin thm đất cng hoang chung quanh cảnh cha, ước hơn hai mẫu, tục danh l g gia để lm nghĩa địa.
  Đất ấy đng gip đnh lng, lại gần vin gia cửu phẩm Trần Ứng Long, vin gia Nguyễn Trực v vin gia Trm Mạnh;
  Ty gip cng điền Đồng B lại gần đường xe lữa;
  Nam gip vin gia Nguyễn Địch, lấy 2 cy trụ cửa ng cha lm giới hạn,
  Bắc gip sng.
  Ngi tường xin khai ph lm nghĩa địa để ngy sau mai tng những người thiện tn, Thch tử thiền mn khi lm chung.
  Cn tất cả người trong lng, ai c từ trần th được mai tng nơi vạt đất từ bảo thp giọc đến Miếu b, nhưng phải do chủ cha chỉ định cho c trật tự, khng được tự tiện.
  Cứ lời tường như vậy, lng chng ti xt lại chỗ đất ấy quả l một khoảnh đất cng hoang chứ khng xm phạm cng tư điền thổ no cả, nn lng chng ti cũng đồng ưng thuận nhượng khoảnh đất cng hoang ấy lại cho cha Sắc tứ Linh Sơn để lm nghĩa địa.
  Nay thuận nhượng
  Lm tại thn Hiền Lương ngy 8 thng 4 năm 1994


  12. Văn kiện ngy 01 thng 10 năm 1960

  Gồm 2 tờ giấy A4 đnh my bằng chữ quốc ngữ, bn lề c dn 4 con nim của Việt Nam Cọng Ho c đng dấu, mỗi con gi 10 đồng. Nội dung l bin bản khm xt ngy 01 thng 10 năm 1960 của hội đồng khm xt gồm những người đại diện chnh quyền x Ninh Đng v thn Phước Thuận cng cựu l ho thn sĩ, để giải quyết yu cầu xin vi bằng ruộng đất cha của tự trưởng cha Thin n v thn ho thn sĩ thn Phước Thuận. Bin bản ny lập ra để trnh cho quận trưởng quận Ninh Ho thẩm xt để giải quyết. Nguyn do của yu cầu cấp vi bằng ny l v trong thời kỳ cn ổn định c đủ giấy tờ thực trưng ba sở đất v giấy tờ phụng cng của cc thiện tn hảo tm, đều giao cho ng Ho thượng Lm Văn Tuất chấp giữ. Đến năm 1948 chiến tranh, ng Lm Văn Tuất tẩu thot mất v giấy tờ cũng bị mất, thất lạc khng kiếm tm được. Như vậy việc yu cầu cấp vi bằng năm 1960 chắc chắn l c sự tham mưu của bồ tt Quảng Đức cho vị đương nhiệm quản l cha Thin n thời đ l ng L Thnh.

  Tỉnh Khnh Ho VIỆT NAM CỌNG HO
  Quận Ninh Ho
  X Ninh Đồng BIN BẢN NHẬN XT
  Số: 688/ HC.ĐĐĐ.NĐ
  Hm nay l ngy 1 thng 10 năm 1960 hồi 10 giờ.
  Chng ti một hội đồng gồm c:
  - ng Đon Phiu Đại diện x Ninh Đng.
  - V Xun Sơn Hội vin kinh tế x.
  - Nguyễn Cương Ban nng vụ x.
  - Đặng Hơn Thn trưởng Phước Thuận.
  - L Thnh tự trưởng cha Thin n, Phước Thuận.
  - Bi Du, Nguyễn B cựu l thn ho, thn sĩ. V 13 ng bn cận k tn sau đy đều hội tại cha Thin n v qu thn ho thn sĩ thn Phước Thiện, x Ninh-Đng, quận Ninh-ho, tỉnh Khnh-ho.
  Chiếu đơn xin của qu ng trn đề ngy 10/9/1960 về việc xin vi bằng mất cựu đơn khẩn ruộng đất của cha Thin n, toạ lạc tại thn Phước thuận x Ninh Đng quận Ninh-ho tỉnh Khnh-ho đ bị mất giấy tờ trong thời kỳ chiến tranh.
  Hội đồng chng ti đến tận nơi khm xt:
  1.- l diện tch của 3 sở tư điền thổ của cha Thin n l 47.988m2 thnh 9 mẫu 6 so 3 thước ta đều toạ lạc tại thn Phước thuận diện tch v chi tiết giới cận của 3 sở như sau:
  SỞ THỨ NHẤT: do của ng Tổ khai sơn cha Thin n l Bửu - Tịnh tậu mải v ng Trương Quyền cng hồi năm 1802, diện tch l 29.843 m2 thnh 5 mẫu 9 so 12 theo tam bộ kiến điền Phước thuận tại xứ đng cầu k v cy trm, 1 khoảnh từ đm số 215 đến 229 v số 337 (v số 291 thổ mộ)
  - thổ hạng ba 4 mẫu 1 so 8 thước.
  - điền hạng ba 1 mẫu 5 so 13 thước. Tục danh l ruộng cha v giới cận như sau:
  - Đng cận tư thổ vin gia, Cao Bổ, tư điền Nguyễn Chức, Nguyễn Cương, Đặng Bn v G mả
  - Ty cận sng Ch.
  - Nam cận tư thổ vin gia, Nguyễn Đạt v Nguyễn Khao.
  - Bắc cặn tư điền Nguyễn Cương, Cao Tuyển v tư thổ Nguyễn Qun.
  SỞ THỨ HAI: do của b Ho, b Trộm cng, diện tch l 12.810m2 thnh 2 mẫu 5 so 10 thước theo tam bộ kiến điền của thn Phước thuận gồm c 14 đm tại xứ đng cầu k, từ đm số 327 đến số 340 tục danh l ruộng b ho v giới cận như sau thuộc tam hạng điền.
  - Đng cận mương nước (mương chủ) Phước thuận.
  - Ty cận tư điền Nguyễn Thị Mươi, tư thổ vin gia Ng-Chức.
  - Nam cận cng điền vin gia Nguyễn Dn v Nguyễn Thp.
  - Bắc cận tư thổ vin gia Hồ Đnh v tư điền Nguyễn Khim v Nguyễn Thị Chn.
  SỞ THỨ BA: do của ng Trương Quyền b Phạm Thị Qu cng, diện tch l 5.355m2 thnh 1 mẫu 0 so 11 thước theo tam bộ kiến điền của thn Phước thuận gồm c 15 đm từ số 24 đến số 38 thuộc tam hạng điền tại xứ đng thiện điền, tục danh l ruộng tin điền v giới cận như sau:
  - Đng cận mương nước bến chai.
  - Ty cận mương chủ Phước thuận
  - Nam cận l cng điền Phước Thuận.
  - Bắc cận mương chủ v cng điền Phước Thuận.
  Đng ty tứ cận của ba sở tư điền thổ của cha, Thin n trn l đng theo đơn xin v sơ đồ khng bị xm chiếm cng tư điền thổ của ai.
  2. Diện tch của ba sở tư điền trn quả thật của cha Thin n
  - một sở của ng Bửu Tịnh tạo lập hồi Gia Long thứ nhất (1802)
  - một sở của b Ho, b cng cho cha c tạt bi vị thờ.
  - một sở của vợ chồng ng Trương Quyền v b Phạm Thị Qu cng c tạt bi vị để tại cha trong lc trước trong thời kỳ cn ổn định c đưa giấy tờ thực trưng ba sở đất v giấy tờ phụng cng của cc thiện tn hảo tm, đều giao cho ng ho thượng LM VĂN TUẤT chấp giữ. Đến năm 1948 chiến tranh ng Lm Văn Tuất tẩu thot mất v giấy tờ cũng bị mất thất lạc khng kiếm tm được, cũng quả thật như đơn xin v chứng thật của ng thn trưởng v bn cận nơi toạ lạc của sở tư điền thổ trong thời bị mất giấy tờ.
  3. Việc mất giấy tờ v l do: chiến tranh nn giấy tờ bị thất lạc cũng quả y như đơn xin v lời chứng của bn cận.
  Vậy hm nay hội đồng khm xt chng ti lập bin bản ny knh đệ trnh ln ng QUẬN TRƯỞNG QUẬN NINH HO thẩm hnh./.
  Hội đồng khm xt k tn:
  Đại diện x: Đại diện kinh tế: Ban nng vụ x: Thn trưởng Phước Thuận:
  Đon Phiu V Xun Sơn Nguyễn Cương Đặng Hơn
  K tn K tn K tn K tn
  Hội đồng ho lo: Bn cận k chứng:
  Bi Du Nguyễn B Nguyễn Cương Nguyễn Chức
  K tn K tn K tn Dấu tay
  L Thnh Nguyễn Khao Cao Tuyền
  K tn K tn K tn
  Nguyễn Thp Nguyễn Quận Nguyễn Dn
  K tn K tn K tn
  Nguyễn Thị Chn Hồ Đinh Nguyễn Khim
  K tn K tn K tn
  Nguyễn Thị Mười Cao Bổ Nguyễn Đẹt.
  K K tn K tn

  13. Văn kiện ngy 09 thng 2 năm 1961
  Gồm tờ giấy A4 đnh my bằng chữ quốc ngữ bn lề c dn 2 con nim của Việt Nam Cọng Ho, gi mỗi con 10 đồng v c đng dấu nội dung l chứng chỉ vi bằng do quận trưởng quận Ninh Ho tỉnh Khnh Ho cấp cho ng tự trưởng cha Thin n nhằm gip cho ng tự trưởng cha Thin n đầu đơn tại to n để xin xc nhận quyền sở hữu của cha, gip cho việc điều tra v xt xử của to n được nhanh chng dễ dng v tạm thời cho ng tự trưởng cha Thin n được hưởng hoa lợi cc sở ruộng ny cng thọ nạp thuế cho chnh phủ.

  TRUNG NGUYN TRUNG PHẦN VIỆT - NAM CỘNG - HA
  Tỉnh Khnh ha
  Quận Ninh ha CHỨNG CHỈ VI BẰNG
  Số 990 HC/CCĐĐ
  - Chiếu đơn ngy 10-9-60 của ng TỰ TRƯỞNG cha THIN N tại thn Phước thuận x Ninh Đng quận Ninh Ha, xin chứng chỉ vi bằng mất cựu văn khế trong thời kỳ chiến tranh cho 3 sở ruộng cha tọa lạc tại thn PHƯỚC THUẬN, x NINH ĐNG, quận NINH HA k như sau:
  1/- SỞ THỨ NHẤT: diện tch được 5 mẫu 9 so 12 thước ta gần tứ cận như sau:
  Đng gip vin gia Cao Bổ, tự điền Nguyễn chức, Nguyễn Cương, Đặng Bốn v G m.
  Ty - Sng ch.
  Nam - vin gia Nguyễn Đẹt, Nguyễn Khao.
  Bắc - tư điền Nguyễn Cương, Cao Tuyền v Nguyễn Qun.
  2/-SỞ THỨ NH: diện tch được 2 mẫu 5 so 10 thước ta gần tứ cận như sau:
  Đng gip: Mương nước Phước Thuận
  Ty - tư điền Nguyễn Thị Mười, tư thổ Nguyễn Chức.
  Nam - cng điền v vin gia Nguyễn Dn v Nguyễn Thp.
  Bắc - tư thổ Hồ Định, tư điền Nguyễn Khim v Nguyễn thị Chn.
  3/- SỞ THỨ BA: diện tch được 1 mẫu 0 so 11 thước ta gần tứ cận như sau:
  Đng gip mương nước bến chi.
  Ty - mương chủ Phước thuận.
  Nam - cng điền.
  Bắc - mương chủ v cng điền.
  Chiếu bin bản điều tra v khm đất số 688-HC/CCĐĐ-NĐ ngy 1-10-60 của hội đồng x Ninh Đng xc nhận việc mất cựu văn khế ni trn của cha Thin An l đng sự thật v diện tch tứ cận y như trong bin bản c km theo lược đồ của đương sự.
  Chiếu thng co số 5354-HC/ CCĐĐ-NĐ ngy 15-11-60 của quận Ninh Ha đ mn hạn nim yết m khng c người no khiếu nại về cc sở ruộng ni trn.
  Nay cấp cho ng TỰ TRƯỞNG cha THIN N chứng chỉ vi bằng mất cựu văn khế cc sở ruộng ni trn để chấp chiếu.
  Chứng chỉ ny chỉ c gi trị về phương diện hnh chnh, gip cho ng TỰ TRƯỞNG cha THIN N đầu đơn tại ta n để xin xc nhận quyền sở hữu của cha, gip cho việc điều tra v xt xử của ta n được nhanh chng dễ dng v tạm thời cho ng TỰ TRƯỞNG cha THIN N được hưởng hoa lợi cc sở ruộng ny cng thọ nạp thuế cho chnh phủ
  NINH HA, ngy 9 thng 2 năm 1961
  QUẬN TRƯỞNG QUẬN NINH HA
  Nơi nhận
  ng Tự Trưởng cha THIN N
  1 bản chứng chỉ vi bằng
  1 bin bản khm đất
  3 bản lược đồ để chấp chiếu TRẦN NGỌC NGHI
  ng đại diện hội đồng x Ninh Đng (k tn đng dấu)
  1 bản chứng chỉ vi bằng
  1 bin bản khm đất
  3 bản lược đồ để lưu tại x
  Hồ sơ v lưu chiếu.
  14. Văn kiện ngy 24 thng 10 năm 1961

  Gồm 1 tờ giấy A4 đnh my bằng chữ quốc ngữ, c con nim Việt Nam Cọng Ho đng dấu, gi 20 đồng. Nội dung l phn quyết của to n sơ thẩm Khnh Ho đối với quyền sở hữu bất động sản của cha Thin n đối với 9 mẫu 6 so 3 thước điền thổ của mnh, m khế ước bị thất lạc trong thời gian chiến tranh từ 1945 đến 1954. Số khế ước ny của cha Thin n nguyn do bồ tt Quảng Đức chấp giữ. Sau đ, do điều kiện khch quan cho php, thầy Gic Huệ cng với gio hội tăng gi tỉnh Khnh Ho đ đứng ra xin quyền sở hữu vừa ni.

  TRCH LỤC BẢN CHNH ĐỂ TẠI PHNG LỤC SƯ TA SƠ THẨM KHNH HA
  Ngy 24-10-1961 VIỆT- NAM CỘNG - HA
  n hộ số 250/ DS NHN DANH QUỐC DN VIỆT NAM
  ==== ----
  n xc nhận Ta sơ thẩm Khnh Ha khn định về n ng
  quyền sở hữu bất động sản. NGUYỄN HỮU THỨ ngồi ghế cng tố vin v
  Vụ số 586/ 61 ng NGUYỄN HỮU CHẤN ngồi ghế lục sự đ
  ----- nhm lại ngy 24 thng 10 năm 1961 trong phin
  C mặt xử cc ng: xử cng khai tại Php đnh cng đường ta sơ
  NGUYỄN TOẠI: Chnh n thẩm Khnh Ha v đ tuyn n như sau:
  NGUYỄN HỮU THỨ: Biện l BẢN N
  NGUYỄN HỮU CHẤN: lục sự TA N
  Chiếu đơn đề ngy 30-9-1961 của THCH HẠNH HẢI tục danh Phan Cẩm Long, chnh trị sự trưởng gio hội tăng gi Khnh ha v đại diện tăng gi quận Ninh ha trnh by rằng cha Thin n ở thn Phước Thuận, x Ninh Đng, quận Ninh Ha c ba sở tư điền thổ tọa lạc tại thn Phước Thuận l:
  - Sở thứ nhất: diện tichs 29.843m2 tức 5 mẫu 9 so 12 thước do Trương Quyn cng cho cha hồi năm 1802
  - Sở thứ hai: diện tch 12. 810 m2 thnh 2 mẫu 5 so 10 thước do cc b Nguyễn Thị Ho, Nguyễn Thị Trộm lập hậu điền.
  - sở thứ ba: diện tch 5.355 m2 thnh 1 mẫu 0 so 11 thước do Trương Quyn v Phạm Thị Qu cng cho cha.
  Ba sở tư điền thổ ny thật của tư hữu của cha Thin n c lớp tr tr kế thế cng thuộc quyền của tăng sĩ. Đến năm 1945 trong thời chiến tranh, trụ tr đương thời cha Thin n l ha thượng Thch Quảng Đức lnh nạn văn khố bị thất lạc, ngi cha bị tn ph. Đến năm 1960 L Thnh hiệu l Gic Huệ về lm tự trưởng trng tu lại cha v quản trị cc điền thổ đ xin vi bằng chứng chỉ thất lạc văn khế tại quận Ninh ha. Đến nay L Thnh gi yếu nn đem giao lại cho gio hội tăng gi quận Ninh ha nn gio hội cử nguyn đơn đứng đơn xin ta cng nhận quyền sở hữu về ba sở điền thổ ni trn.
  Chiếu bin bản điều tra v khm đất số 688-HC/ CCĐĐ-NĐ ngy 1-10-60 của hội đồng x Ninh đng xc nhận việc mất văn khế về cc tư điền thổ ni trn của cha Thin n
  Chiếu thng co số 5354-HC/ CCĐĐ-NĐ ngy 15-11-60 của quận Ninh Ha đ mn hạn nim yết m khng c ai khiếu nại về cc bất động sản ni trn.
  Chiếu chứng chỉ vi bằng ngy 9-2-61 của quận trưởng Ninh Ha.
  Chiếu ti liệu hồ sơ th c đủ bằng chứng l những bất động sản ni trn thuộc quyền sở hữu của cha Thin n.
  V NHỮNG LẼ ẤY
  Xử cng khai, theo đơn thỉnh cầu, sơ thẩm về dn sự.
  Xc nhận rằng những tư điền thổ sau đy tọa lạc tại thn Phước thuận, x Ninh Đng quận Ninh Ha tỉnh Khnh Ha l thuộc quyền sở hữu của cha Thin An ở thn Phước Thuận:
  SỞ THỨ NHẤT: diện tch 29.843m2 thnh 5 mẫu 9 so 12 thước do Trương Quyn cng vo cha năm 1802.
  Đng cận: tự thổ vin gai Cao Bổ, tự điền Nguyễn Chức, Nguyễn Cương, Dạng Bốn v G mả
  Ty cận: sng ch
  Nam Cận: tự thổ vin gia Nguyễn Dẹt v Nguyễn Khao
  Bắc cận: tự điền Nguyễn Chương, Cao Tuyn v tự thổ Nguyễn Quận.
  SỞ THỨ HAI: diện tch 12. 810 m2 thnh 2 mẫu 5 so 10 thước do cc b Nguyễn Thị Ho, Nguyễn Thị Trộm lập hậu điền.
  Đng cận: Mương nước Phước Thuận
  Ty cận: Tư điền Nguyễn Thị Mười, tư thổ vin gia Nguyễn Chức.
  Nam cận: Cng điền v vin gia Nguyễn Dn v Nguyễn Thp.
  Bắc cận: Tư thổ vin gia Hồ Định, tư điền Nguyễn Khim v Nguyễn thị Chn.
  SỞ THỨ BA: diện tch 5.355 m2 thnh 1 mẫu 0 so 11 thước do Trương Quyn v Phạm Thị Qu cng cho cha.
  Đng cận: Mương nước bến chi.
  Ty cận: Mương chủ Phước thuận.
  Nam Cận: Cng điền Phước thuận.
  Bắc cận: mương chủ v cng điền Phước thuận.
  Đễ nguyn đơn chịu n ph.
  Đ lập phn định v đ tuyn tại ngy thng năm kể trn tại Php đnh cng đường ta sơ thẩm Khnh Ha.
  K tn: NGUYỄN TOẠI NGUYỄN HỮU CHẤNH
  Trước bạ tại Nha Trang, ngy 6 thng 12 năm 1961
  TA HUYNH
  SAO Y CHNH BẢN
  Bản sao cấp cho THICH HANH HAI theo lời yu cầu
  Nha Trang, ngy 21 thng 12 năm 1961
  CHNH LỤC SƯ

  LƯƠNG TƯ PHẤN

  (đọc tiếp chương II)