www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang b́a

 • Thích Viên Giác & Thích Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hành Khúc

 • Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chân dung

 • Ḥa Thượng Thích Tịch Tràng
 • chân dung
  tiểu sử
  một vài h́nh ảnh
 • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
 • Bài Minh
  câu đối
 • Giác Tâm
 • Nhớ Thầy
 • Thích Thiện Hiền
 • Hồi Kư về HT Thích Đức Nhuận
  Tâm T́nh Linh Sơn
  Cúng Thầy
  Ngủ Quên
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoài Thu Tử Lê Văn Long
 • Linh Sơn Ngày Về
  Linh Sơn 12 tháng nhớ
 • Nguyên Kim
 • Nén Hương Tưởng Niệm
 • Tâm Nhiên
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mái chùa xưa
  Thế Tôn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn ngh́n năm
  vườn mây trắng
 • Lê Mạnh Thát
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tát Thích Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   
   

  LINH SƠN NGÀY VỀ

  Kính tặng Chư Sư Huynh


  Có niềm vui lớn quá chẳng nên lời
  Hai mươi bảy năm về Linh Sơn tự
  Nơi tuổi trẻ nơi vàng son luyến giữ
  Nơi dấu yêu nơi hoài vọng chiêm bao
  Đây chùa xưa quá đỗi ngọt ngào
  Đây cây thị cây me cây kén
  Hàng xoài xanh trái ươm vàng trong nắng
  Cây xứ bạn xưa hương tỏa thơm lừng
  Trở lại chùa ta run những bước chân
  Bước chẳng nổi tuổi thơ như ùa dậy
  Tiếng chuông chùa ôi yêu thương biết mấy
  Thuở công phu ngũ gục đánh rơi dùi
  Mùa an cư chùa thật đông vui
  Có Huế, Quảng, Phú Yên, B́nh Định
  Dáng Thầy xưa từ ḥa nghiêm kính
  Bóng chiều nghiêng theo nhịp chuông chùa
  Con chừ đây trầm lạc giữa hơn thua
  Manh áo miếng cơm chợ đời lận đận
  H́nh bóng Thầy trong trái tim kính cẩn
  Không dạy nhiều lời vẫn cứ ngộ ra
  Huynh đệ giờ yên ở những phương xa
  Đều chung nhớ về Linh Sơn ngày cũ
  Mùa xuân ấy chim không c̣n chốn trú
  Chắc Thầy buồn lo số phận chúng con
  Nay về đây Thầy đă không c̣n
  Bên tháp cũ ḥang hôn mắt đỏ
  Bỗng lặng người nghe trong tiếng gió
  Có tiếng Thầy trong tiếng mơ lời kinh


  Kỷ niệm ngày 24/05/2002
  Hoài Thu Tử - Lê Văn Long