www.todinhlinhson.com

mục lục

 

trang b́a

 • Thích Viên Giác & Thích Thiện Hiền
 • Linh Sơn Hành Khúc

 • Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận

 • thơ
 • Thiền Sư Minh Tịnh
 • chân dung

 • Ḥa Thượng Thích Tịch Tràng
 • chân dung
  tiểu sử
  một vài h́nh ảnh
 • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
 • Bài Minh
  câu đối
 • Giác Tâm
 • Nhớ Thầy
 • Thích Thiện Hiền
 • Hồi Kư về HT Thích Đức Nhuận
  Tâm T́nh Linh Sơn
  Cúng Thầy
  Ngủ Quên
  Vay Trả Tứ Đại
 • Hoài Thu Tử Lê Văn Long
 • Linh Sơn Ngày Về
  Linh Sơn 12 tháng nhớ
 • Nguyên Kim
 • Nén Hương Tưởng Niệm
 • Tâm Nhiên
 • Vạn Ninh - Linh Sơn
  Mái chùa xưa
  Thế Tôn Ca
  Nụ cười Linh Sơn
  Linh Sơn ngh́n năm
  vườn mây trắng
 • Lê Mạnh Thát
 • Tư Liệu Mới về Bồ Tát Thích Quảng Đức
  tựa
  chương I
  chương II
  chương III
  chương IV (kết)
   
   

  NỤ CƯỜI LINH SƠN


  Mỗi năm một bận quay về
  Bên ḍng sông nọ ngơ quê hương này
  Khắp mười phương tề tựu đây
  Thắp hồn tưởng niệm nhớ Thầy tổ xưa
  T́nh Linh Sơn trải mái chùa
  Mát xanh bóng rợp sớm trưa quanh vườn
  Che đời thôn xóm Hiền Lương
  Dù bao dâu bề vẫn thường lạc an
  Hồng ân Thầy Tổ vô vàn
  Ngh́n thu c̣n vọng dư vang đất trời
  Con đường mây trắng muôn nơi
  Mở ra vạn thuở nụ cười Linh Sơn
  Nụ cười vô ngă nhẹ vờn
  Nên không chấp chặt chẳng hơn thua ǵ
  Bằng trí tuệ và đại bi
  Cùng nhau thể nhập cơi kỳ diệu tâm


  Tâm Nhiên