www.todinhlinhson.com

Kính Mừng Ngày Phật Giáng Sanh năm 2550

Trang Chính:
Tổ Đ́nh Linh Sơn
Lược Sử Tổ Đ́nh Linh Sơn
nằm tại Thôn Hiền Lương, Xă Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Ḥa. Thủy Tổ khai cơ Ḥa Thượng Đại Bửu (1740-1765), Pháp hiệu là Kim Cang Đại Lăo Tổ Sư. Ngài quán Quảng Nam băng ngàn vào Hiền Lương hoằng pháp...
Thông Điệp Phật Đản 2549
của Tăng Thống Thích Huyền Quang
H́nh Ảnh Phật Đản 2549
xem slide show
Thông Bạch Vu Lan 2549
Cứ mỗi độ Vu Lan về, th́ trong ḷng mọi Phật tử Việt Nam lại rộn lên những ư niệm báo hiếu. H́nh ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh Vu Lan Bồn (Ullambana) là bài học báo hiếu cho người Phật tử.
Quận Vạn Ninh
Quận Vạn Ninh (diện tích: 550 km2; dân số: 150,000) nằm phía cực Bắc t́nh Khánh Ḥa, về hướng Nam rặng Đèo Cả - dảy núi Vọng Phu. Với đất đai rộng bằng quốc gia Tân Gia Ba, ba phần tư quận Vạn Ninh toàn là rừng hoang. Mật độ dân cư vào khoảng 220 thước vuông mỗi người...
Quận Vạn Ninh Qua Ống Kính của ông Đường B́nh
Quê Mẹ Qua Ống Kính của ông Đường B́nh
Người Xứ Vạn đóng góp bài vở - viết về quê hương, cảm xúc, tâm t́nh... thơ, văn. Gởi về địa chỉ

  admin@todinhlinhson.com

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN, PL. 2550 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

April 20, 2006

Kính gửi:
Chư Tôn Trưởng lăo
Chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni
Cùng toàn thể Phật tử trong và ngoài nước


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa qúy liệt vị!

Hôm nay là ngày trăng tṛn tháng Vesākha Ấn Độ, hoa vô ưu lại nở, ngày Đại lễ kỷ niệm Đản sinh lần thứ 2550 của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, từ Tu Viện Nguyên Thiều, nơi tôi đang bị khó khăn đi lại và làm việc, cách ly với các chúng đệ tử xuất gia và tại gia; tôi chân thành kính gửi đến chư Tôn Trưởng lăo, chư Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, với niềm hân hoan mừng đón Phật Đản, PL. 2550. Mặc dù việc thi hành Phật sự gặp khó khăn, tuy nhiên lễ Phật đản năm nay vẫn sẽ được cử hành trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới do GHPGVNTN hải ngoại tổ chức.

Thưa quư liệt vị!

Hơn 2550 năm qua, Đạo Phật xuất hiện ở cơi đời như một Thông điệp bao dung hỷ xả, trao truyền cho nhân thế, toả sáng bằng các phẩm tính Từ bi và Trí tuệ của Đấng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ngày nay thông điệp ấy đă được nhân loại đón nhận như ngọn hải đăng soi đường hướng về cuộc sống nội tâm an tịnh, hoà b́nh trong thế giới đầy lo âu và sợ hăi v́ bạo lực và khủng bố này.

Đạo Phật đă được truyền vào đất nước Việt Nam cũng đă hơn 2000 năm lịch sử. Đức tính bao dung hiền hậu và những giá trị phổ quát của phẩm giá con người được hàm chứa trong đó, đă làm nên nguồn lực sinh tồn, tác thành ư thức dân tộc. Mỗi dân tộc trong điều kiện địa lư và lịch sử cá biệt, trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ của nhiều thế hệ, đă tập thành các giá trị truyền thống tinh thần để tự khẳng định sự tồn tại của ḿnh b́nh đẳng với mọi dân tộc khác.

Đó là bài học viết bằng tâm nguyện hy sinh vô uư của chư lịch đại Tổ sư, của nhiều thế hệ Phật tử uy dũng. Ngày nay các chúng đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, cần phải tư duy chiêm nghiệm, phải tự trang bị Chánh kiến cho ḿnh trong đời sống đạo hạnh kham nhẫn, phải tăng trưởng tâm Bồ đề và sức mạnh dũng cảm vô uư để hoàn thành lư tưởng phụng đạo với tâm nguyện “Tương thử thâm tâm phụng trần sát”.

Hơn 2550 năm, giáo pháp của Đức Thế Tôn được truyền bá khắp Đông Tây, Nam Bắc chỉ với một phương tiện duy nhất là thuyết giáo, mang đậm hương vị giải thoát và giác ngộ. Hơn 2000 năm lịch sử truyền thừa trên đất nước Việt Nam, phương tiện và hương vị ấy hoà quyện vào nhau bất khả phân, làm nên tinh hoa dân tộc và đạo Pháp. Đó là ư nghĩa tồn tại, mà cũng là sứ mệnh cao cả của cộng đồng Phật tử Việt Nam trong cũng như ngoài nước.

Thưa qúy liệt vị!

Năm nay mùa Phật Đản lại về trên quê hương đất nước. Cũng như hàng ngh́n năm trước, bằng tín tâm thanh tịnh, bằng công hạnh tu tŕ, bằng ư chí sắt son phụng đạo, Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước, dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của đức Từ Phụ, đấng Đạo sư của chư thiên và nhân loại, đốt nén tâm hương Giới-Định-Tuệ, cầu nguyện an lạc cho ḿnh, cho mọi người ở đời này và đời sau.

Kỷ niệm Phật Đản, giữa lúc GHPGVNTN vẫn đang trong cơn pháp nạn, liên tục bị bức hại. Bản thân tôi và Hoà thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cùng các vị trong Hội Đồng Lưỡng Viện, bị Nhà nước Việt Nam theo dơi, hăm doạ, cô lập, ngăn cấm không cho gặp nhau ; các thành viên Ban Đại Diện các tỉnh thành th́ bị khủng bố, đàn áp. V́ thế mà Giáo hội chúng ta không thể hoạt động được. Cho nên, cúng dường Phật Đản năm nay, Tăng Ni, Tín đồ c̣n phải ư thức trách nhiệm và bổn phận của ḿnh trước tiền đồ đạo pháp và dân tộc, loại bỏ dị kiến, đoàn kết bên nhau, kiên tŕ "bản thệ độ sanh" và sẵn sàng chấp nhận hy sinh; khó khăn không chùn bƊ?ớc, danh lợi chẳng màng, không khuất phục bạo lực. Chúng ta nhất tâm cầu nguyện chư Phật, chư Tổ, chư vị Hộ pháp Thiện thần gia hộ cho chúng ta đầy đủ nghị lực; cầu nguyện cho các nhà lănh đạo Việt Nam đầy đủ sáng suốt, can đảm phản tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ trước lịch sử dân tộc và đạo pháp, nghiêm chỉnh trả lại pháp lư sinh hoạt cho GHPGVNTN, thực hiện chính sách tự do tôn giáo thực sự đối với các tôn giáo khác; nhất là thiết lập một chế độ tự do dân chủ cho xă hội như mọi người hằng mong ước. 

Thông Điệp Phật Đản 2550    

chân dung Ḥa Thượng Tăng Thống Thích Huyền QuangKính thưa qúy liệt vị!

Con đường phía trước c̣n dài và nhiều khó khăn, nhưng chúng ta phải chu toàn sự nghiệp vận động phục hoạt GHPGVNTN cho đến khi thành tựu. Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong cũng như ngoài nước hăy tinh cần hành đạo, cảnh sách trước các âm mưu chia rẽ, trước những lời hứa hẹn hăo huyền, không v́ miếng mồi danh lợi phù du mà đánh mất bản chất và phẩm giá của người con Phật.

Thời gian trôi qua không trở lại ! Nhiều nền văn minh trên thế giới nở rộ, rồi sau đó sụp đổ, mất hút trong bóng tối của định luật vô thường hoại diệt. Nhiều đấng Giác ngộ xuất thế, rồi nhập Niết bàn. Chánh pháp như mặt trời, lúc hiện lúc ẩn. Nhưng Phật tánh trong mọi chúng sanh th́ bất sinh bất diệt.

Thưa qúy liệt vị,

Trong ư nghĩa đó, tôi kính gửi đến chư tôn Trưởng lăo, chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni cùng tất cả Phật tử trong và ngoài nước lời chúc mừng khánh hỷ, nhân mùa Phật Đản, PL. 2550, đồng thời góp phần tâm niệm tưởng nhớ ân đức tiền nhân, các bậc tôn trưởng trải qua nhiều thế hệ đă dày công tài bồi đạo pháp. Đặc biệt trong 30 năm qua, từ 1975 đến 2005, Giáo hội ghi nhận được danh sách của 22 vị Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử vị pháp vong thân để cho thế hệ ngày nay và cả mai sau, được thừa hưởng sự tự do tín ngưỡng và các giá trị tâm linh cao quư.

Nguyện cùng bảy chúng đệ tử hồi hướng công đức cúng dường Phật đản năm nay để cầu nguyện hoà b́nh an lạc cho dân tộc và nhân loại cùng hết thảy pháp giới chúng sinh.

Trân trọng kính chào quí liệt vị quan khách và toàn thể Tăng Ni Phật tử trong nước và trên khắp thế giới.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Mùa Phật Đản, PL. 2550
Tu viện Nguyên Thiều,
B́nh Định ngày 05 tháng 4 năm 2006
Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN


(ấn kư)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang

Nơi nhận:
- Như trên.
- Chư tôn trưởng lăo Hội đồng
Viện Tăng Thống “để tŕnh việc”
- Chư tôn HT, TT, BCĐ VHĐ
VPI và VPII “để phổ biến”
- Lưu.