www.todinhlinhson.com

Kính Mừng Vu Lan Đại Hiếu

Trang Chính:
Tổ Đ́nh Linh Sơn
Lược Sử Tổ Đ́nh Linh Sơn
nằm tại Thôn Hiền Lương, Xă Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Ḥa. Thủy Tổ khai cơ Ḥa Thượng Đại Bửu (1740-1765), Pháp hiệu là Kim Cang Đại Lăo Tổ Sư. Ngài quán Quảng Nam băng ngàn vào Hiền Lương hoằng pháp...
Thông Bạch Vu Lan 2550
phó Viện Trưởng Thích Viên Định
Một trong những vấn đề căn bản nhất của đạo làm người là hiếu đạo. Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Giới dạy rằng: “Hiếu đạo là mẹ của giới thể”.
Thông Điệp Phật Đản 2549
của Tăng Thống Thích Huyền Quang
H́nh Ảnh Phật Đản 2549
xem slide show
Quận Vạn Ninh
Quận Vạn Ninh (diện tích: 550 km2; dân số: 150,000) nằm phía cực Bắc t́nh Khánh Ḥa, về hướng Nam rặng Đèo Cả - dảy núi Vọng Phu. Với đất đai rộng bằng quốc gia Tân Gia Ba, ba phần tư quận Vạn Ninh toàn là rừng hoang. Mật độ dân cư vào khoảng 220 thước vuông mỗi người...
Quận Vạn Ninh Qua Ống Kính của ông Đường B́nh
Quê Mẹ Qua Ống Kính của ông Đường B́nh
Người Xứ Vạn đóng góp bài vở - viết về quê hương, cảm xúc, tâm t́nh... thơ, văn. Gởi về địa chỉ

  admin@todinhlinhson.com

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Thưa toàn thể Phật tử trong và ngoài nước,

Cứ mỗi độ Vu Lan về, th́ trong ḷng mọi Phật tử Việt Nam lại rộn lên những ư niệm báo hiếu. H́nh ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh Vu Lan Bồn (Ullambana) là bài học báo hiếu cho người Phật tử. Nhưng ư chí thiết tha của cá nhân Tôn giả không đủ, bởi v́ như lời Phật dạy, phải cần đến đức hạnh thanh tịnh của chư Tăng nhân ngày Tự Tứ chú nguyện, th́ mới viên thành việc cứu độ. Đây là bài học thứ hai về đại lực từ bi của pháp thể Tăng già.
Từ h́nh ảnh báo hiếu cứu mẹ với nguyện lực đại bi của chư Tăng, cho đến Ngày xá tội vong nhân trong truyền thống Vu Lan rằm tháng bảy ở nước ta, đă có bước tiến dài trong ư thức tự lợi lợi tha, đem con người riêng biệt tương thông với nhân loại và chúng sinh. V́ vậy mà kinh dạy : Chúng sinh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau.
Thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có ác tâm, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục h́nh, ở đấy có địa ngục, ở đâu ư chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đấy có địa ngục. Trong ư nghĩa về địa ngục như thế, người Phật tử biết rằng nếu không có tâm Đại Bi, th́ không thể nào giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi loại địa ngục. Đại Bi là lấy từ bi làm gốc, là động cơ của Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh trong mùa báo hiếu Vu Lan là siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ, rộng hơn nữa, là mở cửa địa ngục xóa tội cho mọi loài chúng sinh trong sáu cơi. Đấy là hiếu hạnh của Phật giáo, mà hiếu hạnh qua kinh sách của Phật giáo Việt Nam, th́ “quên ḿnh cứu người”, “giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh” đứng đầu Hiếu hạnh.
Trong xă hội đầy dẫy tệ đoan ngày nay, đơn vị gia đ́nh đang bị hủy hoại. Ḷng hiếu thuận biến thành niềm tham luyến hiếu lợi. Tiền tài, danh vọng làm thước đo cảnh sống trăm năm hư ảo. Cha mẹ, tổ tiên, tổ quốc... đang là những chiếc bóng mờ thiên di ra khỏi trái tim và trí năo con người. Đây chính là địa ngục thường trực vây kín con người xă hội ngày nay. Và cũng chính ngày nay đây, h́nh bóng Tôn giả Mục Kiền Liên đi cứu Mẹ là tiếng kêu cảnh tỉnh, để con người thôi làm những đứa con hoang, côi cút, dù đang sống phủ phê trong danh lợi, bạc tiền. Một tiếng kêu cảnh tỉnh để trả lại mẹ cha, tổ tiên, tổ quốc cho con người.

 
Thông Bạch Vu Lan 2549   

chân dung Ḥa Thượng Thích Quảng Độ

Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Phải sống và chết trong Hiếu hạnh th́ mới thánh hóa những kiếp đời và tịnh hóa nhân gian. Hiếu hạnh với đức Thế tôn là truyền thừa Chánh pháp ; hiếu hạnh với Tổ tiên là bảo vệ con người của ṇi giống ; hiếu hạnh với cha mẹ trong hiện tại, quá khứ hay vị lai là phục vụ chúng sinh. Bằng Hiếu hạnh mà Phật tử Việt Nam góp phần tích cực đ̣i lại Nhân quyền cho người sống và Linh quyền cho người chết.
Thực hiện Hiếu hạnh, tức đem tâm Đại Bi mà che chở, đem tâm Đại Từ mà làm lợi ích, đem tâm Vô Úy mà bảo vệ con người và chúng sinh trong thời đại hiếu sát, bức hiếp ngày nay. Được như thế, mùa Vu Lan báo hiếu trở thành ngày Tết Hiếu thuận với tổ tiên và ḥa lạc nhân loại.
Bi nguyện của hiếu hạnh không chỉ là sự nhớ ơn và trả ơn với cha mẹ nhiều đời, với chúng sinh muôn kiếp, mà c̣n là hạnh lợi tha của Bồ tát. Và từ hạnh lợi tha mà thành Phật. Cũng do hạnh lợi tha mà các vọng tưởng tan biến, nghi ngại không c̣n, khủng bố cũng chấm dứt, quê hương thành tịnh độ, thế giới hết địa ngục, trần gian họp hội Long hoa.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Thanh Minh Thiền viện - Saigon, Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2549
Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn kư)

Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ