Trang Chính - Home
 


CẢM NIỆM ÂN SƯ

(Nhân Lễ Hiệp Kỵ Chư vị Tổ sư và Tưởng Niệm Ḥa thượng bổn sư thượng Tịch hạ Tràng – Trú tŕ đời thứ 7 Tổ đ́nh Linh Sơn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng ni,
Kính thưa Chư Phật tử cùng chư Thiện hữu tri thức gần xa!

Trong không khí trang trọng và linh thiêng của đêm nay 23/5 âm lịch tại chùa Linh Sơn u nhă mà huy hoàng bởi trùng trùng ngũ phần hương pháp mà Lịch đại Tổ sư đă lưu dấu trên núi cao biển rộng, nắng ngọc mưa thanh, bàng bạc nơi ánh mắt hiền ḥa cung bậc chơn chất của dân cư thôn xóm. Chúng tôi bồi hồi đốt nén tâm hương dâng lên Lịch đại Tổ sư và Giác linh Ân sư Cố ḥa thượng thượng Tịch hạ Tràng.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Con đường nhỏ đă bao lần thay đổi
Dưới nắng chiều con vẫn cứ nhận ra,
Thân Hạc phiêu diêu trong chiếc áo đà
Màu của đất như ḷng Thầy kiên định.

Thấm thoát đă ba mươi hai mùa sen nở từ ngày Thầy về với Phật – Con, từ một đứa học tṛ nhỏ của Thầy bây giờ đă đến ngưỡng lăo niên… Sự vận hành không ngừng nghỉ của vô thường sinh diệt đă đưa đến và mang đi không ít những hưng thịnh hay suy tàn trong cuộc sống… Chùa Linh Sơn cũng vậy, đă chứng kiến biết bao sự đổi thay!

Kính bạch Giác linh Thầy!

Trải bao năm giữa đạn bom ác liệt, theo vận mệnh thăng trầm của đất nước, giữa những cơn lốc xoáy và sóng ngầm từ thế lực vô minh, cây kén trong vườn chùa dù mang nhiều vết xước đau thương vẫn c̣n đó trơ gan cùng tuế nguyệt, tiếng Đại hồng chung vẫn hôm sớm ngân vang dục người bỏ ác làm lành, th́ thân con đâu nệ hao ṃn, già cổi để ǵn giữ khói hương và từng bước trang nghiêm Phật địa Linh Sơn qua những công tŕnh lớn nhỏ.

Ngày nhận lănh trọng trách nối hương tiếp lửa Tổ đ́nh, ḷng con nao nao cảm xúc. Lúc nào cũng tự nhủ ḿnh phải làm sao, làm ǵ để không cô phụ kỳ vọng của Ân sư.

Thế nên đă 32 năm qua con ngày đêm cố gắng, có lắm lúc trời chiều, đường xa, chân mỏi, tâm trí con lại hiển hiện bóng h́nh Thầy uy nghiêm từ ái. Con lại được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để lên rừng đẳng gỗ, ra đảo hốt sạn. Dù tứ đại ủ ê, vẫn không lơ là thời khóa tu niệm, dù lắm lúc ăn ngủ khó khăn vẫn không quên sách tấn, dạy dỗ lớp con em. Chỉ lo rằng chưa đáp được hoài băo của Thầy cho dù nổ lực trăm lần hơn thế nữa.

Những huynh đệ của con theo sự trưởng thành giới thân tuệ mạng đă ra đi hoằng hóa khắp nơi như lời dạy: “Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vơng ư trùng trùng”. Phần con ở lại giữ ǵn và tô bồi đất Tổ Linh Sơn với sự hỗ trợ tích cực từ tấm ḷng tri ân và bồi đáp tông môn của các sư huynh đệ và Phật tử mọi nơi…

Những chứng tích xa xưa như ngôi nhà của Bồ tát Quảng Đức, Cổng Tam quan, cây xoài, cây kén gần ba thế kỷ… chúng tuy vô tŕ, đơn giản nhưng với chùng con là những vật thiêng mà chúng con quyết ǵn giữ để lại cho đời sau… Ḍng sông trước chùa bên bồi bên lỡ, bao lần cạn sâu theo luật vô thường th́ hồ sen năm nào vẫn c̣n đó, để mỗi tiết hạ về ngan ngát mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp vùng… Những đóa sen bây giờ không phải là hoa sen năm cũ, nhưng hương thơm vẫn thế không đổi thay… Như nhục thân của Thầy và chư Tổ đă ḥa tan vào tứ đại th́ Pháp thân vẫn lồng lộng, miên man để linh hiển chở che, làm nơi quy hướng của chúng con và Phật tử gần xa.

Pháp thân thường trụ vượt thời gian và không gian chính là tuệ và đức của lịch đại Tổ sư thuở sinh tiền, là chí nguyện cần cầu đạo giác ngộ, là lời thề quyết vĩnh xuất thế gian cho dù đạm bạc nơi am tranh, cô liêu chốn rừng vắng. Chí nguyện cao cả đó c̣n lưu giữ qua bài thơ cảm khoái của Ân sư:

“Ngàn năm mới gặp cảnh chùa này
Cây che tàn lọng giữa trời xây,
Cảm ứng từ bi, thương mấy độ
Thỏa ḷng mong ước bấy lâu nay,
Am tranh khuya sớm nhang đèn lạy
Dưa muối chiều hôm dạ thảo ngay,
Kinh Kha sông Dịch không quay lại
Phăng dấu t́m trâu đáp nghĩa Thầy”.

Hôm nay, sau 32 năm Thầy viên tịch, hướng về 100 năm ngày Thầy xuất hiện giữa thế gian.
Kính bạch Giác linh Ḥa thượng Ân sư!

Huynh đệ chúng con tất cả là trên 50 vị đă được Thầy nuôi dạy với tấm ḷng khoan dung và từ bi như sự kiên định của đất dày… kham khổ sẻ chia, lục ḥa cộng trụ. Thầy tṛ nương tựa nhau để tồn tại nơi quạnh quẻ rừng sâu nhưng luật nghi và thời khóa th́ không bao giờ Thầy cho phép chúng con lơ là lơi lỏng. Ân đức đó cao vời như sông núi nên chúng con lớn nhỏ đă tuần tự nên người.

Hôm nay chư huynh đệ xa xôi nữa ṿng trái đất cùng nhất tề hướng về đất tổ Linh Sơn để tổ chức lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư, nguyện được chứng minh tất dạ chí thành của chúng con:

Quyết chống chèo con thuyền ngược ḍng sông thế tục, cam chịu mọi khó khăn lao nhọc để xương hiển cổ tự Linh Sơn và răn dạy con em không được quay lưng với sự nghiệp huy hoàng của Lịch đại Tổ sư…

Ḍng sông nọ, chống chèo lên mạn ngược
Thầy ân cần theo con măi không thôi
Với nhành dương phơ phất giữa lưng trời
Vẫy xuống đời con hạt dài hạt vắn.

Cho dù lúc nào chăng nữa th́ giới thân huệ mạng và công quả kiến thiết già lam của chúng con luôn được sự chở che, gia hộ của lịch đại Tổ sư hóa thân vào nhành dương tịnh thủy.

Mây lồng lộng giữa mười phương là lời sách tấn
Nắng và mưa đều hiển hiện di huấn của ân sư.

Kính bạch Giác linh Lịch đại Tổ sư!

Cho dù giấy viết ngàn trang vẫn không sao nói hết tâm tư của chúng con đối với ân đức sâu dày… Đêm nay, đêm thiêng liêng với trầm hương quyện tỏa, quỳ dưới đài sen con nguyện thực hiện ḥai bảo ân sư giao phó để không cô phụ sứ mạng: Tác Như Lai sứ - Hành Như Lai sự.

Một nén hương thơm
Dâng giữa hư không
Năm vóc sát đất
Một dạ chí thành
Con xin đảnh lễ
Mười phương chư Phật
Con xin đảnh lễ
Chư Tổ - Ân sư


Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma-ha-tát.

Kính bái


Đệ tử Tỳ khưu Thích Thiện Dương
(Trú Tŕ Tổ đ́nh Linh Sơn – Khánh Ḥa)