TỔ ĐINH LINH SƠN  | THƯ MỜI   |   TƯỜNG THUẬT  |   H̀NH ẢNH  

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Hằng năm vào Hạ tuần tháng 5 âm lịch, Tổ đ́nh Linh Sơn long trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ Chư vị Tổ Sư và Tưởng Niệm Húy nhật Ḥa thượng Bổn sư thượng Tịch hạ Tràng. Đặc biệt năm nay (Đinh Hợi -2007), nhân lễ Hiệp kỵ này Tổ đ́nh c̣n long trọng tổ chức lễ Khánh tạ Quan Âm các (Bảo tháp tôn trí đức Quán Thế Âm) hơn 2 năm khởi công xây dựng. Chương tŕnh đựoc kéo dài trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5 Đinh Hợi, gồm có các khóa lễ của Đại Trai Đàn Chẩn tế và phóng sanh đăng…

Trong hai ngày của Đại Trai Đàn, Tổ đ́nh đă hân hạnh cung nghinh trên 150 vị Tôn đức Tăng Ni, và tiếp đón trên 2000 và Phật tử khắp nơi về tham dự. Đặc biệt, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Ḥa thượng:

Ḥa thượng Thích Đức Chơn, viện chủ tu viện Quảng Hương Già lam – Sài G̣n.
Ḥa thượng Thích Long Hưng, viện chủ chùa Linh Quang – Khánh Ḥa.
Ḥa thượng Thích Thiện Nghị, viện chủ chùa Tam Bảo – Canada.
Ḥa thượng Thích Tịnh Nghiêm, viện chủ chùa Vạn Hạnh – Khánh Ḥa.
Và sự chứng minh Gia tŕ sư (Sám Chủ) của Ḥa Thượng Thích Chánh Kế, viện chủ Chùa Kỳ Viên, thành phố Đà Lạt. Cùng Chư Đại Đức Tăng trong Ban Kinh Sư tại Sài G̣n và Huế.

Đại Trai Đàn được diễn ra trong 2 ngày với không khí trang nghiêm và thanh tịnh, mở đầu là phần Hưng tác thượng phan, Bạch Phật khai kinh, Cung Tiến Giác linh Chư vị Tổ Sư và Tưởng niệm Tôn Sư… Đăng đàn chẩn tế. Trong buổi lễ Tưởng niệm Tôn sư ḥa thượng Thích Tịnh Nghiêm thay mặt chư Tôn đức Tăng cung tuyên Tiểu sử Cố ḥa thượng Thích Tịch Tràng trụ tŕ đời thứ 7 Tổ đ́nh Linh Sơn. Tiểu sử đă ôn lại công hạnh tu hành và sự hoằng pháp lợi sanh của Cố Ḥa thượng gần 40 năm lưu dấu tại Tổ đ́nh Linh Sơn, và lời kết của Tiểu sử không quên nhắc lại sự cảm kích ân đức của thượng tọa Tuệ Sỹ đối với Cố Ḥa thượng lúc c̣n sanh tiền, được thể hiện qua câu đối đầy thiền vị như sau:

仰 之 高 奚 生 歟 滅 歟 彷 彿 空 堂 瘦 鶴
-“Ngưỡng chi cao hề sanh dư diệt dư phưởng phất không đường sấu hạc”;
垂 之 切 矣 戒 也 訓 也 俳 佪 暮 影 遺 音
-“Thùy chi thiết hỷ giới dă huấn dă bồi hồi mộ ảnh di âm”.

Tạm dịch:

Trông lên cao hề! Sống ư, chết ư? Thấp thoáng hạc gầy nơi cửa Phật.
Nh́n lại gần hề! Răn chăng, dạy chăng? Ngậm ngùi giọng cũ lúc hoàng hôn.

(- Hạc gầy nơi nhà vắng
phảng phất bóng h́nh xưa, trông lên càng tôn kính.
- Dư âm trong bóng chiều
bồi hồi lời dạy dỗ, ban xuống cả công lao..
Thượng tọa Thích Quảng Hạnh dịch)

Cuối cùng là phần Tạ Phật sự hoàn, đồng thời thượng tọa Thích Thiện Dương trú tŕ Tổ đ́nh Linh Sơn thay lời cảm tạ và đảnh lễ tri ân Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đă hoan hỷ quang lâm về Tổ đ́nh chứng minh và tham dự lễ trong t́nh Linh Sơn Pháp lữ.

Kính ghi
Ban biên tập Trang nhà