GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

 

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Q. Phú Nhuận, Saigon

Phật lịch 2549 Số 07/VHĐ/VT
 

THÔNG BẠCH
VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH CHO GIÁO DỤC
của Viện Hóa Đạo

Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni PhậtKính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Văn pḥng II Viện Hóa Đạo, Chư Tôn Giáo Phẩm, Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni thuộc HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH các Giáo hội Châu lục Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại lợi và Tân Tây Lan.

Kính thưa quí vị,

Như quí vị đă biết, sau khi miền Nam Việt nam bị đặt dưới sự thống trị của chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai th́ ngay lập tức tất cả các cơ sở vật chất của Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất chúng ta đều bị Nhà nước tịch thu trưng dụng tất cả, trong đó có các cơ sở giáo dục của Giáo hội, từ các trường Trung, Tiểu học Tư thục Bổ-đề cho đến các trường Đại học trên toàn miền Nam, và các cơ sở hành chánh của Giáo hội từ trung ương đến địa phương, đặc biệt các cơ sở Phật học viện, nơi giáo dục đào tạo Tăng tài của Giáo hội, sau năm 1981 cũng biến thành các cơ sở giáo dục của Giáo hội Nhà nước. Hiện tại, Giáo hội chúng ta tuy không c̣n bất cứ cơ sở giáo dục nào; nhưng không v́ thế mà truyền thống tâm linh cha Ông, chư Tổ của dân tộc Việt nam chúng ta bị mất đi bởi chủ nghĩa ngoại lai hóa, mà ngược lại chúng vẫn được chúng ta duy tŕ một cách âm thầm và liên tục trong những ngôi chùa làng, và tại những ṭng lâm Tổ đ́nh nổi tiếng trên khắp cả nước. Theo nhu cầu nhân sự cấp bách hiện tại Giáo hội đang quan tâm, nên vấn đề đào tạo Tăng tài là cần thiết, nhưng trên thực tế các cơ sở Giáo dục tự phát tại các ṭng lâm trong một thời gian dài bị cấm cản hay không đáp ứng được với những đ̣i hỏi mới, do đó Giáo hội quyết định sẽ đứng ra thành lập các Phật học viện để đào tạo nhân sự Tăng tài cho Phật giáo. Trước mắt theo hoàn cảnh và nhu cầu hiện tại của các Giáo hội địa phương, nhất là Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đă có văn thư đệ tŕnh Giáo hội Trung Ương là đang cần mọi sự hổ trợ về vật chất cũng như tinh thần trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường ốc mới và kinh tế duy tŕ sinh hoạt lâu dài tại các Phật học viện Sơ đẳng Phước Thành, Trung đẳng Thuyền Lâm, Cao đẳng Quốc Ân (các văn thư đệ tŕnh đính kèm).

Kính thưa quí vị,

V́ sự nghiệp hoằng hóa và giáo dục tương lai trong việc đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, nhưng hiện tại Giáo Hội đang gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt trong đó có vấn đề tài chánh, nên tôi nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi mọi sự hổ trợ của Các Giáo hội Châu lục thuộc văn pḥng II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại vận động ủng hộ tài chánh để chi phí hai việc trên: Một là xây dựng cơ sở vật chất trường ốc, Tăng xá (tạm thời). Hai là chi dụng sinh họat hằng ngày cho ba cơ sở Phật học viện trên (lâu dài).
Giáo Hội đang đặt mọi hy vọng và tin tưởng vào sự hổ trợ đắc lực, triệt để đối với Giáo hội các Châu lục thuộc Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo tại Hải ngoại của quí Ngài và, hy vọng rằng Giáo Hội chúng ta sẽ được phục hoạt lại một cách mạnh mẽ hiệu quả hơn trong việc kế thừa truyền thống tâm linh Đạo pháp, hoằng dương chánh pháp cũng như đào tạo Tăng tài tại quê nhà và trên toàn thế giới càng ngày càng khởi sắc.

 

Thanh Minh Thiền viện - Saigon, ngày 15 tháng 10 năm 2005
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

   
   
 

Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Nơi nhận:
- Chư Tôn giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
- Văn pḥng II Viện Hóa Đạo và Quư GHPGVNTN Hải Ngoại
- Ban Đại Diện các Miền, Tỉnh, Thành phố, Quận (huyện) trong nước
“để kính tường và liên lạc hổ trợ Phật sự”
- Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc Tế tại Paris “để phổ biến”
- Văn pḥng Viện Hóa Đạo “lưu”

 

*Thư tín liên lạc:
Thượng tọa Thích Đức Thắng
Tu viện Quảng Hương Già lam
Số 498/11 Lê Quang Định
Phường 1, quận G̣ Vấp, Saigon.
E-mail: phodong@hotmail.com

*Tài chánh gởi về:
- Tại Saigon:
Thượng tọa Thích Nguyên Lư
Ngô Văn Sự, Chùa Từ Hiếu
Số 59 Lô D, Dương Bá Trạc, P1,
Quận 8, Saigon. ĐT: 08-9021594

 
- Tại Huế:
Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh Nguyễn Thanh B́nh, Chùa Báo Quốc Sô 11(đường Báo Quốc)  Điện Biên Phủ Thành phố Huế. ĐT: 054.836400
   

 

trở về Tổ Đ́nh www.todinhlinhson.com