Tổ đ́nh Linh Sơn, Vạn Ninh – Khánh Ḥa
Phật tử Nguyên Lượng - Nguyễn Phước Trí


THƯ TRI ÂN VÀ CẢM TẠ


Khánh Ḥa, ngày18/10/2005
Toàn thể Tang môn hiếu quyến chúng con, thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ chư Tôn đức Tăng ni và Quư Thiện nam Tín nữ các tự viện:

  • Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức, Nha Trang
  • Tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài G̣n.
  • Ban phiên dịch Pháp tạng Việt Nam.
  • Trường Trung Cấp Phật Học Liễu Quán Tuy Ḥa - Phú Yên.
  • Tổ Đ́nh Linh Sơn, Vạn Ninh - Khánh Ḥa.
  • Chùa Vạn Đức, Vạn Ninh - Khánh Ḥa.
  • Các chùa Châu Long, Tân Đức, Tân Long, Lương Hải, Vạn Ninh - Khánh Ḥa.
  • Chùa Ḥa Sơn và các Tự Viện Tuy Ḥa - Phú Yên.
  • Chư Tôn đức Tăng ni và Phật tử, cũng như Quư Hội Đoàn Phật tử Hải Ngoại

đă mẫn niệm quang lâm chứng minh trợ niệm cầu nguyện cho Cố thân mẫu của chúng con:

Cụ bà TRẦN THỊ DÀN
Pháp danh: Nguyên Kim
hưởng thượng thượng thọ 91 tuổi
lâm chung vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Ất dậu.

Trong suốt 49 ngày qua (mồng 10/8 Ất dậu đến ngày 25/9 Ất Dậu) Cố thân mẫu của chúng con đă được trượng thừa đức chúng như hải của Chư Tôn Đức và quư Phật tử đạo hữu mà văng sanh tịnh độ.

Trong thời gian Hiếu sự không sao tránh được lỗi sơ suất, ngưỡng mong Chư Tôn đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ và quư Phật tử đạo hữu niệm t́nh bỏ qua.

Nam mô thường hoa hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đại diện Tang quyến
Nguyên Lượng - Nguyễn Phước Trí
Nguyên Hương - Lê Thị Mai
Đồng Kính bái
 

 
 

dâng hoa

di ảnh

án thờ di ảnh bức vang    
tang quyến tiễn linh trai tăng truy niệm
 

trở về Tổ Đ́nh www.todinhlinhson.com