Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Theo thông lệ vào ngày 24 tháng 5 âm lịch hằng năm, Tổ đ́nh Linh Sơn long trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ Chư vị Tổ Sư và Tưởng Niệm Húy nhật Ḥa thượng Bổn sư thượng Tịch hạ Tràng. Đặc biệt năm nay (24 tháng 5 năm Bính Tuất), Tổ đ́nh hân hạnh cung đón trên 1000 Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi về tham dự, như: Sài g̣n, Đà nẵng, B́nh định, Phú yên và tại Tỉnh nhà.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, mở đầu là phần niêm hương đảnh lễ Tam bảo, tiếp đến phần Cung Tiến Giác linh và Tưởng niệm Chư vị Tổ Sư, cuối cùng là cúng dường Trai Tăng. Trong lễ cúng dường Trai Tăng, Ḥa thượng Thích Thiện Đức đại diện Môn đồ Pháp quyến dâng lời tác bạch. Tiếp theo là Ḥa thượng Thích Tịnh Nghiêm thay mặt Chư Tăng hiện tiền đáp từ. Trong lời đáp từ Ḥa thượng không quên ôn lại công hạnh tu hành của Chư vị Tổ Sư tại Tổ đ́nh, và lời kết Ḥa thượng khuyên nhủ Chư Tăng và Phật tử noi gương công hạnh và, thực hành lời dạy của Cố Ḥa Thích Tịch Tràng trụ tŕ đời thứ 7 tại Tổ đ́nh đă để lại trước khi Ngài viên tịch:

“Hơn, thua, phải, trái biết bao là!
Xét nét tu hành giữ lấy ta,
Tâm để rỗng không, thường nhẫn nhục,
Muôn phiền năo chướng cũng tiêu ma”.

Cuối cùng, Thượng tọa Thích Thiện Dương trú tŕ Tổ đ́nh Linh Sơn thay lời cảm tạ và đảnh lễ tri ân Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đă quang lâm về Tổ đ́nh tham dự lễ trong t́nh Linh Sơn Pháp lữ.


Kính ghi
Ban biên tập Trang nhà
 

 
án thờ Tổ
án thờ Tổ   b́nh hoa cảm tạ cúng quá đường
cúng quá đường cúng quá đường cúng quá đường cúng quá đường hương án thờ Tổ
  lễ tưởng niệm Phật điện Phật điện sạp gụ thờ Tổ
   
tác bạch tràng kỷ thờ Tổ tượng Hộ Pháp