Đng gp kiến, Cng dường trng tu v xy dựng Tổ Đnh xin gởi về:

Thầy Thch Thiện Dương
TỔ ĐNH LINH SƠN
Thn Hiền Lương, x Vạn Lương, huyện Vạn Lương, tỉnh Khnh Ha.

ĐT: 058-612199.
Email: todinhlinhson@gmail.com.