www.todinhlinhson.com

Kính Mừng Vu Lan Đại Hiếu

Trang Chính:
Tổ Đ́nh Linh Sơn
Lược Sử Tổ Đ́nh Linh Sơn
nằm tại Thôn Hiền Lương, Xă Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Ḥa. Thủy Tổ khai cơ Ḥa Thượng Đại Bửu (1740-1765), Pháp hiệu là Kim Cang Đại Lăo Tổ Sư. Ngài quán Quảng Nam băng ngàn vào Hiền Lương hoằng pháp...
Hậu Tổ và Linh Vị & Chân Dung Liệt Vị Tổ Sư Các Đời

Thích Quảng Đức

Thích Tịch Tràng

bấm xem chân dung chư vị tổ sư truyền thừa

 
 

  admin@todinhlinhson.com

BI KƯ
TỔ Đ̀NH LINH SƠN


Namo Sakya Muni Buddha

Đương buổi Đàng Trong chính sự nhiễu nhương, năm Tân Tỵ PL 2305 – DL 1761, niên hiệu Cảnh Hưng thứ XXII, đời vua Hiển Tông nhà Hậu Lê, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, có Tổ ĐẠI BẢO, Pháp hiệu KIM CƯƠNG, đắc đạo dưới gốc cây đại thụ (cây kén), nối truyền mối đạo của đức Thế Tôn, đại phá ma quân; Tổ là bậc Thánh Tăng đă dựng lên ngôi đạo tràng này để phụng sự Tam Bảo, làm chốn hoằng Pháp độ sinh, và cũng để trấn áp yêu khí từ biển Đông... Nên nơi đây thực là một Thắng Địa hội tụ được khí thiêng sông núi để Phật tử bốn phương quy ngưỡng.

Tiếp sau Tổ Đại Bảo, kế thừa truyền đăng tục diệm là các Ngài:

  • Thích NGỘ THUẬN, Pháp hiệu PHƯỚC MINH

  • Thích ẤN CHÁNH, Pháp hiệu HUỆ MINH

  • Thích CHƠN HƯƠNG, Pháp hiệu THIÊN QUANG

  • Thích CHƠN CÔNG, Pháp hiệu VIÊN GIÁC

  • Thích THỊ THỦY, Pháp hiệu QUẢNG ĐỨC

  • Thích TÂM THANH, Pháp hiệu TỊCH TRÀNG


Hai trăm năm sau, cảnh chùa Linh Sơn này lại là nơi dừng chân trên bước đường du hóa của Bồ tát Thích Quảng Đức, trước khi Ngài vị Pháp thiêu thân để thức tỉnh lương tri nhân loại; giữa lúc miền Nam sôi sục khí thế Phục hưng Chánh giáo, nhờ sự hy sinh cao cả ấy mà lịch sử Đạo Pháp có bước chuyển biến đi lên, thoát khỏi cảnh trăm năm bị tà giáo áp bức. Trước đó, Ngài đă phó chúc cho Pháp đệ là Hoà thượng Thích TÂM THANH Pháp hiệu TỊCH TRÀNG, lo việc tái thiết ngôi đạo tràng và chấn hưng Phật giáo tại vùng này. Tới nay, Pháp tử là Thượng tọa Thích THIỆN DƯƠNG phát tâm trùng tu, xây dựng lại toàn cảnh chánh điện và hậu Tổ, một công tŕnh to lớn, xứng đáng là tùng lâm ớ chốn Nha thành.

Tổ Tổ truyền thừa, và chánh Pháp được phát huy là do công đức của chư liệt vị Tổ sư và nguyện lực của các Phật tử gần xa, cùng sự gia tŕ của già lam chân tể.

Từ núi rừng xưa, (nơi đây) nay trở thành thắng tích, Sa Long hay Linh Sơn vẫn ghi dấu «địa linh nhân kiệt» vậy.

«Hơn hai thế kỷ sen thơm ngát
Trải mấy mươi đời Tố đạo… Thiêng
Pháp tứ nối ḍng hương khói toả
Ngàn năm thanh sử đất Nha Trang! »


Bia lập tháng mạnh thu, Vu Lan, PL 2541 - DL 1997

Sa môn THÍCH TRÍ TẠNG hiệu ĐỨC NHUẬN
Kính soạn